انسان شناسی

آیا بدبخت تر از من کسی هست؟

بد بختی

شهر سوال ـ تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
از رفتار غیر اخلاقی دیگران نسبت حضرتعالی متاسفیم اما توجه داشته باشید؛...

آیا سرنوشت ما از قبل تعیین شده و ما مثل یک بازیگری هستیم که باید نقش مان را بازی کنیم؟

مسائل را از قسمت ساده آن شروع کنیم. و به اندازه توان تجزیه و تحلیل خود پیش رویم. و اگر جایی با ناتوانی در هضم مساله مواجه می شویم، قسمت های روشن و بدیهی آن را انکار نکنیم.

با توجه به اینکه بعضی متخصصان همجنس گرایی را یک نوع بیماری می دانند، چرا آن را گناه می دانید؟

اولا انسان مختار است و ژنتیک او را به عملی مجبور نمی کند. ثانیا چرا مساله ای که امروز با آن مواجه هستیم، در تاریخ مسیری همیشگی نبوده است؟ ثالثا به فرض که این مساله یک بیماری است چرا به جای درمان این بیماری، خود را تسلیم آن می کنند؟

اگر خدا تکامل انسان ها را می خواست چرا شیطان و نفس اماره را آفرید؟

برای تکامل انسان، باید تغییری در او ایجاد شود و اگر ریشه این تغییر از درون او باشد باید تغییر، از میان تضادهای ایجاد شده برای انسان بگذرد. تضادهایی که میان نفس اماره و فطرت انسان به وجود می آید.

آیا بهتر نبود انسان به گونه ای خلق شود که نیازی به مال نداشته باشد؟

در کلاس سی نفره، ممکن است پنج نفر نمره یکسانی از یک امتحان کسب کنند که این نمره به خوبی گویای توانایی های آنان و تفاوت آن پنج نفر با یکدیگر نیست! حال اگر معیار سنجش در کنکوری که بیش از یک میلیون نفر در آن شرکت می کنند، چنین باشد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ اینجاست که نیاز به پیچیدگی محک ها بیشتر شده، تا تفاوت افراد به خوبی روشن شود. و عیار هر کس، مشخص گردد.

چرا جوان ها به جنس مخالف جذب می شوند؟ و اشکال دوستی های خیابانی چیست؟

فرض کنید اگر انسان ها، احساس گرسنگی و تشنگی نداشتند! و از غذا خوردن لذت نمی بردند. آیا نسل بشر منقرض نمی شد؟ پس غریزه باید برای رفع نیازهایی در وجود انسان قرار داده شود که یکی از آن مسائل تولید مثل است.

آیا من من، در تن من است یا تن من، در من من است؟

در قدم اول خود را دارای دو جهت می یابیم، جهت جسمانی و جهت روحانی که باید در عین دوگانگی روح و جسم پیوند شدید آنها را درک کرد. اما اینکه روح درون جسم است یا جسم درون روح، سوالی غیر فنی است.

زنازاداه چه گناهی کرده که محکوم به توهین و احکام محدود کننده است؟

شهر سوال ـ همه این عوامل دعوت کننده، گزینه هایی در پیش روی فرد مهیا می کنند. و این گونه زمینه انتخاب و اراده آماده می شود. اگر انسان تنها از یک سو کشیده می شد، انتخاب برای او معنایی نداشت. حال آنکه انسان از سوی دهها عامل مختلف مورد دعوت قرار می گیرد. و تضاد همین عوامل است که اختیار کردن و انتخاب را معنا دار می کند.

آیا با توجه به تاریخ همیشه توده های مردم گمراه هستند؟

شهر سوال ـ «خواصِ» یك جامعه، به دو گروهِ «خواصِ طرفدار حق» و «خواصِ طرفدار باطل» تقسیم می‌شوند. حتّی خواصِ طرفدارِ حق هم به دو قسم تقسیم می‌شوند.

نظر دین درباره شادی و شاد بودن چیست؟

شهر سوال ـ امام على علیه السلام می فرمایند: شادى ، انبساط روح مى آورد و نشاط انگیز است. غم، گرفتگى روح مى آورد و انبساط را در هم مى پیچد.

صفحه‌ها