آیا مراجعه به افراد برای باطل کردن سحر و جادو اشکال دارد؟

سحر و جادو

مقام معظم رهبری: اگر مستلزم کار حرامی نباشد فی نفسه منعی ندارد.[۱]
آیت الله شبیری زنجانی: اگر مستلزم حرام نباشد اگر چه جایز است ولی این کار توصیه شرع نیست.[۲]
آیت الله وحید: اعتبار ندارد.[۳]
آیت الله فاضل: مراجعه کردن برای باطل کردن سحر و جادو نزد کسی که واقعا می تواند باطل کند و واقعا سحری درکار باشد، اشکال ندارد.[۴]

پی نوشت:
[۱]. استفتاء اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، شماره استفتاء: j1pUOK1Kwk.
[۲]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله شبیری زنجانی، شماره سوال: ۳۵۲۹۹.
[۳]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله وحید.
[۴]. استفتاء اينترنتی پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله فاضل لنکرانی، کد رهگیری: ۹۵۰۲۵۱۴.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات