چگونه با حجم عظیم مطالب ضد اسلامی مواجه شویم؟

جدای از آنکه وب گردی بیهوده و جایگزین کردن هرزه خوانی به جای مطالعه عمیق کتب، امری غلط است، بهتر است، شگردهای اصلی آنها را مورد شناسایی قرار دهیم، تا با داشتن چند فرمول، در مقابل هر باطلی بتوانیم حق را نشان دهیم. در واقع برخی جواب مسائل را حفظ می کنند که لزوما وقت و انرژی زیادی می طلبد اما می توان قواعد و فرمول هایی را یاد گرفت تا در زمان نیاز بتوان به سادگی مسائل را حل نمود.

برخی از مهمترین شیوه های اسلام ستیزان به شرح ذیل می باشد:

۱- تعمیم دادن خرافات و اعمال جاهلانه ادیان دیگر به کل ادیان و اسلام علیرغم بیزاری اسلام از آنها (مثل حمله با دین با نشان دادن زشتی های گاو پرستی و موش پرستی و ... یا ربط دادن علم ستیزی مسیحیت به اسلام)


۲- نقل گزینشی و تقطیع متون دینی، برای تغییر در معنای آن و تحریف نظر اسلام با مخفی کردن بخش هایی از آن (مثلا آیات جهاد که درباره کفار حربی و کسانی که به دنبال جنگ هستند، را به دگر اندیش بودن !!! ربط می دهند)


۳-بزرگ کردن یک بخش از نظام واره و سیستم مسائل اسلامی (مثل جدا کردن خال از صورت) برای زشت نشان دادن آن (مثلا تمام مطالب خودسازی و مبارزه با نفسانیات کتمان شود و چند حکم حقوقی برای نظام بخشی به مسائل شهوانی، به عنوان تنها دغدغه اسلام معرفی شود.)


۴-بریدن حقایق از شرایط اجتماعی و فرهنگی که بستر وقوع آن بوده، و نشاندن در بستری متفاوت برای ایجاد انزجار (مثل تعدد زوجات و اختلاف سنی در ازدواج که حتی در گذشته نزدیک نیز عادی بوده است.)


۵-استفاده از تاکتیک برچسب زنی، که اذهان مخاطبان را از پذیرفتن هر جوابی دور کرده و قبل از بررسی آنها را در موضع منفی قرار می دهد (مثل آنکه قرآن، مطالب و خواسته های شخصی پیامبر ص معرفی شود، یا عالمان دینی دکاندار خوانده شوند که طبیعتا با شکل گیری ذهنیت منفی در شخص، او مثل کسی است که با عینک رنگی نگاه می کند و حقیقت را نخواهد دید. )


۶-تکرار هزار باره و طرح مکرر مطالب دروغین، برای باوراندن آن (مثل ربط دادن هزار باره جنایات داعش به اسلام)


۷-مخفی شدن در پشت نام های بزرگ به جای طرح استدلال (مثل ربط دادن دروغین مطالب ضد اسلام به برخی شخصیت های علمی یا بیان ادعاهای یک کارشناس در حوزه غیر تخصصی او)


۸-مغالطه پهلوان پنبه و ساختن یک نسخه جعلی از مومنان برای حمله راحت تر به او (مثل ادعاهایی که اثبات دین و خدا را در گرو فلان حالت یک ابر یا فلان شکل یک درخت می دانند. )


۹- دو قطبی سازی های کاذب و ایجاد تقابل های غیر واقعی ( مثل قرار دادن حج و نذری و اماکن مذهبی، مقابل کمک به محرومان)


۱۰- تغییر اولویت ها در ذهن مخاطبان برای ناراضی سازی (مثل مسائل زنان که افتخار به مادری و مدیریت خانه و ازدواج خوب و ... امور کم اهمیت معرفی شوند  اما حضور در ورزشگاه و ... دغدغه اصلی زنان جا زده شود.)


۱۱- استناد به اسناد مجعول و بی اعتبار (مثل طرح ادعای اسلام ستیزان صدر اسلام به عنوان سند تاریخی(

 

همچنین می توان به روحیه ستیزه گری افراد و بی انصافی آنها توجه نمود و از بطالت وقت با توجه به سخنان بی ارزش آنها جلوگیری نمود. به هر حال فهم واقعیت دشوار نیست. مگر آنکه هواهای نفسانی،  انسان را از قبل به انتخاب غیر حق کشانده باشد و انسان سعی کند، باطل را با حق جایگزین نماید.

 

 

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات