حکم فرو بردن اخلاط سر و سينه برای روزه دار چیست؟

احکام روزه

سلام. اگر اخلاط سر و سینه از راه دماغ یا درون گلو به داخل دهان بيايد و آن را فرو ببريم روزه ما چه حکمي دارد؟

سلام بر شما
طبق نظر مراجع عظام تقلید فرو دادن اخلاط سر و سینه و آب بینی، اگر به فضای دهان نرسیده باشد ضرری به روزه نمی رساند، اما اگر به فضای دهان رسیده باشد، طبق نظر بعضی از مراجع جایز نیست و طبق نظر بعضی احتیاط واجب و طبق نظر بعضی دیگر احتیاط مستحب است که از فرو بردن آن خودداری شود.

تفصیل نظر مراجع تقلید به شرح زیر است:

الف : اگر به فضای دهان نرسیده باشد:
همه مراجع: برای روزه اشکالی ایجاد نمی کند.

ب: اگر داخل فضاي دهان شود:
آیات عظام: سيستاني، زنجاني، مظاهری: فرو بردن آن اشکالی ندارد و روزه را باطل نمی کند.
آیات عظام: امام، خامنه ای، تبریزی، خوئی، وحید، مکارم، صافی، گلپایگانی، سبحانی، بهجت، فاضل، نوری: بنابر احتياط واجب نباید آن را فرو ببرد و فرو بردن عمدی آن روزه را باطل می کند.

facenama

نظرات