برای ایجاد عزم و اراده بر ترک گناه، چه راهکارهای وجود دارد؟

 ترک گناه

در درجه اول بايد به اين نكته واقف باشيم كه ترك گناه و رعايت تقوي يك فرايند تدريجي و دراز مدت است، راهي است كه بايد با استقامت و تحمل فراوان طي نمود و اينگونه نيست كه بتوان يك شبه آن را پيمود و در درجه بعدي بدانيم كه راه اصلي آن تقويت مبادي اختيار؛ يعني آگاهي و آزادي در انسان است و بدون آگاهي و اراده قوي و آزاد، كنترل نهايي نفس براي انسان ممكن نيست.

** چند توصيه:
يك. هيچ گناهي را كوچك نشماريد.
دو. در ابتداي روز با خداي متعال شرط كنيد كه گناه نكنيد و در طول روز مراقب اعمال و رفتار خود باشيد و در پايان روز از خويش حساب بكشيد. اگر از عملكرد خويش راضي بوديد، خداي را شكر گوييد و در صورتي كه راضي نبوديد، بر خويش سخت بگيريد.
سه. بدانيد كه همواره در محضر خداي بزرگ هستيد، او بر شراشر وجود شما اشراف دارد و از ظاهر و باطن شما آگاه است.
چهار. از خداوند با دعا و نيايش استعانت و استمداد بجوييد، زيرا كه خود فرمود: اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود هيچ كدام به فضيلت و تزكيه روي نمي آورديد.(نور، آيه ۲۱)
پنج. اعمال و عادات نيكو را جايگزين رفتار ناپسند نماييد؛ مانند شركت دائمي در نماز جماعت، نماز شب، زيارت اهل قبور و دعا. قرآن كريم مي فرمايد: خوبي ها سرانجام ميدان را بر بدي ها تنگ خواهد كرد و آنها را از بين خواهد برد.(هود، آيه ۱۱۴)
شش. مطالعه پيرامون زندگي پارسايان و زاهدان و مطالعه كتب اخلاقي ر فراموش نكنيد.

** راهكارهاي عملي:
در پايان علاوه بر راهكارهاي ارائه شده كه رعايت آن ها مي تواند به شكل زيربنايي اين مشكل را برطرف كند يك سري توصيه هاي كاربردي تر به اختصار ارائه مي شود:
۱- مراقب نگاه تان باشيد.
۲- از خلوت با نامحرم، سخن گفتن و شوخي كردن با آن ها جداً خودداري كنيد.
۳- از فكر كردن، تصور و تخيل جنس مخالف و مسايل جنسي خودداري كنيد.
۴- از نگاه كردن به تصاوير و فيلم هاي تحريك كنند جداً خودداري كنيد.
۵- از شوخي هاي جنسي و محرك پرهيز كنيد.
۶- در صورت شدت شهوت، خوردن غذاهاي محرك و داراي كالري زياد مانند خرما، پياز، فلفل و... را به حداقل برسانيد.
۷- براي تعديل نيروي جنسي خود حتماً ورزش و تحرك جسماني و كار فيزيكي و بدني را در زندگي روزمره خود لحاظ كنيد.
۸- دعا و توسل براي نگهداري ايمان و رفع مشكلات مي تواند مفيد باشد.
۹- روزه گرفتن موجب كاهش نيروي جنسي مي شود.
۱۰- سعي كنيد در طول روز با وضو باشيد و از نورانيت آن استفاده كنيد.
در پايان توجه شما و همه جوانان عزيز را به اين روايت جلب مي كنم:
امام علي(ع) مي فرمايند: «اكره نفسك علي الفضائل فان الرذائل انت مطبوع عليها؛ با سعي و مجاهدت فضايل اخلاقي را به نفس سركش خود تحميل كن، زيرا خواهش طبيعي بشر بر شهوات و رذايل اخلاقي است».

در اين زمينه ر.ك:
۱- گناه شناسي، محسن قرائتي.
۲- گناهان كبيره، شهيد دستغيب.
۳- شهيد دستغيب، قيامت و قرآن (تفسير سوره طور)

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات