بیانات امام خمینی(ره) درباره ماه مبارک رمضان

امام خمینی

- با حلول ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و سازندگی، ماه تجدید قوای معنوی شهرالله الاعظم که در آن عموم مسلمانان در صف واحد متوجه به موضع قدرت لایزال و تجهیز در مقابل قوای طاغوتی هستند، لازم است با توحید قدرت و قدرت واحده در مقابل طاغوت های زمان و چپاولگران بین المللی بپا خیزند و از مملکت اسلامی دفاع و دست خائنان را کوتاه و امید آنان را قطع نمایند. (۱)

- ماه شریف رمضان در پیش است … از ادعیه ائمه معصومین استفاده کنند و برای این ملت خیر و سلامت طلب کنند و برای دشمنان اسلام خذلان و شکست را بخواهند. (۲)

- من خوف این را دارم که در این ماه مبارک رمضان که ماه تهذیب نفس است و همه را خدا به ضیافت خودش دعوت کرده است، ما با صاحب خانه کاری بکنیم که عنایتش از ما برگردد. (۳)

- در این ماه مبارک رمضان که ماه خداست، همه موفق بشوید به اینکه دعا کنید برای اسلام، در رأس ادعیه تان دعای برای اسلام باشد. (۴)

- باید کوشش کنیم که در این ماه مبارک رمضان که بر ما گذشت اگر حالی پیدا شد، این حال را تا ماه دیگر نگه داریم و اگر حالی پیدا نشد متاسف و کوشش کنیم که پیدا کنیم. (۵)

- ماه رمضان مبارک است برای اینکه لیلة القدر دارد… ماه رمضان مبارک است برای اینکه نزول وحی بر او شده است یا به عبارت دیگر معنویت رسول خدا وحی را نازل کرده است. (۶)

- شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید، مهماندار خداست، و مخلوق مهمان او است. البته این ضیافت نسبت به اولیاء کمل الهی به آن نحوی نیست که ما تخیل کنیم یا دست ما به او برسد. (۷)

- توجه کنید که ماه مبارک رمضان را به آدابش عمل بکنید یعنی آداب روحی اش. فقط دعا نباشد، دعا به معنی واقعی اش. خواندن خدا و تذکر خدا به معنای واقعی. آن تذکری که نفوس را مطئن می کند. (۸)

پی نوشت ها :

۱.صحیفه نور جلد ۸، ص ۲۱۸

۲.صحیفه نور جلد ۱۸، ص ۸ .

۳.صحیفه نور جلد ۱۹، ص ۱۲ .

۴.صحیفه نورجلد ۱۹، ص ۱۶۱ .

۵.صحیفه نور جلد ۲۰، ص ۳ .

۶.صحیفه نور جلد ۲۰، ص ۸۲ .

۷.صحیفه نور جلد ۲۰، ص ۲۱۰ .

۸.صحیفه نور جلد ۱۹ .

facenama

نظرات