برای روزه هایی که به واسطه بیماری نگرفته ایم چه کاری انجام دهیم؟

روزه

    اگر به واسطه بیماری روزه ماه مبارک رمضان را نگیرد و بیماری او تا ماه رمضان سال آینده طول بکشد، حکمش چیست؟

مطابق با فتوای چند تن از مراجع عظام تقلید:

آیات عظام امام خمینی(ره)، امام خامنه ای، مکارم شیرازی، حسینی سیستانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، سبحانی، شبیری زنجانی، مظاهری:
قضای روزه هایی را که نگرفته است بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام(۷۵۰ گرم برنج، آرد، گندم، یانان) به عنوان فدیه به فقیر بدهد.

۱. رساله ۱۶مرجع/ مساله ۱۷۰۳

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات