شرایط شیر خوردنى كه باعث محرمیت مى‌‏شود، چیست؟

محرمیت شیر خوردن

اگر مادری به نوه دختری خود شیر دهد، مادر بچه با شوهرش نامحرم می شوند؟ اگر نامحرم می شوند چکار باید انجام دهند؟ آیا در حال حاضر زندگی مشترک این زوج از نظر شرعی زیر یک سقف گناه دارد؟ انجام رابطه جنسی ایشان چطور؟

 

شیر خوردنى كه باعث محرمیت مى‌‏شود، هشت شرط دارد و اگر یكى از این شرایط را نداشته باشد موجب محرمیت نمى‌‏شود:

  ۱- بچه از زنى شیر بخورد كه زایمان كرده و شیر در پستانش به خاطر زایمان جمع شده و خود او زنده است. پس اگر از پستان زن مرده شیر بخورد فایده ندارد.

  ۲- شیر آن زن از حرام نباشد؛ پس اگر شیر مادر بچه‌‏اى را كه از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهند به واسطه این شیر آن بچه به كسى محرم نمى‏شود.

  ۳- بچه شیر را از پستان بمكد، پس اگر شیر را در گلوى او بریزند یا مثل امروز در پستانك بریزند و به او بدهند، باعث محرمیت نمى‌‏شود.

  ۴- شیر خالص باشد و با چیز دیگر مخلوط نباشد؛ مگر آن چیزى كه با شیر مخلوط شد (مثل خون) به قدرى كم باشد كه به حساب نیاید.

  ۵- شیر از یك شوهر باشد؛ پس اگر زنِ شیردهى را طلاق بدهند، بعد شوهر دیگرى بكند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن شیرى كه از شوهر اول داشته باقى باشد و مثلاً هشت بار از آن شیر به بچه بدهد و هفت مرتبه از شیر شوهر دوم به بچه بدهد آن بچه به كسى محرم نمى‌‏شود.

  ۶- بچه به واسطه مرض شیر را قى نكند و اگر قى كند، بنا بر احتیاط واجب كسانى كه به واسطه آن بچه محرم مى‌‏شوند، باید با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند.

  ۷- پانزده مرتبه یا یك شبانه روز شیر بخورد یا مقدارى شیر بخورد كه بگویند از آن شیر استخوانش محكم شده و گوشت روییده است؛ بلكه بعضى ده مرتبه شیر خوردن را هم باعث احتیاط مى‌‏دانند؛ یعنى، با كسى كه ده مرتبه شیر خورده احتیاط مستحبى است كه ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به او ننمایند.

  ۸- دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از دوسالگى بچه باشد، باعث محرمیت نمى‌‏شود.[۱]

تذکر: بچه ای که شیر خورده محرم می شود ولی برادر وخواهر های او محرم نیستند ومی توانند با اولاد آن زن شیر ده ازدواج کنند.[۲]

بنابر این اگر یقین به تحقق این ۸ شرط دارند باید ازهم جدا شوند وهریک می تواند با شخص دیگری ازدواج مجدد کنداما اگر ازهم جدا نشوند  وعقد با شخص دیگری تحقق نیابد نمی تواند، رابطه داشته باشد وحرام است.؛ اما اگر  در یکی از این موارد هم شک کنند ، هنوز به هم حرام نشده اند.

۱. توضیح المسایل مراجع، م ۲۴۷۴ و ۲۴۷۵ .ومسائل مورد ابتلاء، آیت الله خامنه ای، سوال۱.
[۲]. امام خمینى، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۲۵۸ مسئله ۱۲ از رضاع.
 

facenama

نظرات