روزه داری در کشورهایی که روز طولانی است؟

روزه داری

در كشوری همچون فنلاند و یا نروژ در تابستان روزه داری به چه نحوی صورت میگیرد؟ چون تقریبا افتاب غروب نمیكند و یا اگر بخواهیم به افق نگاه كنیم تقریبا در حدود ۲۰ الی ۲۲ ساعت روزه باید گرفت؟

چنانچه روز کمتر از ۲۴ ساعت طول می کشد، باید هر روز روزه بگیرد و اگر در بین روز دچار سختی و حرجی شد و نتوانست روز را تمام کند، می تواند بخورد و در زمانی دیگر قضای آن را بجا آورد.[۱]

[۱]. سوال تلفنی از دفتر آیت الله خامنه ای.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات