با وجود اشکالات فراوان در حکومت، چگونه می توانیم حکومت ایران را اسلامی بدانیم؟

حکومت

باید توجه کرد که هیچ کس وجود مشکلات را نفی نمی کند و معتقد به تحقق کامل حکومت اسلامی نیستیم. اما نباید بین همه و هیچ بود که یا یک چیز را صد در صد به دست بیاوریم و یا اینکه اصل آن را رها کنیم. ما باید به اندازه توانایی خودمان، حکومت را مطابق اسلام قرار دهیم و قطعا بیش از توان خودمان تکلیفی نداریم.
و بهترین دلیل برای اینکه ما معتقد به تحقق حکومت صد در صد اسلامی نیستیم و عیب ها را منکر نیستیم، کلمات و سخنرانی رهبر معظم انقلاب است که آن را تقدیم شما می کنم:

آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب (ادام الله بقائه) می فرمایند:
(بعد از اشاره به مبانی لازم برای حکومت اسلامی) ما مى ‏خواهیم آن نظامى، آن تشكیلاتى و آن حكومتى را كه بتوان این هدفها را در آن محقّق كرد، به وجود آوریم.  این یك فرآیند طولانى و دشوارى دارد و شروعش از انقلاب اسلامى است. این قدمِ اوّل است. انقلاب كه تحقّق پیدا كرد، بلافاصله بعد از آن، تحقّق نظام اسلامى است. نظام اسلامى، یعنى طرح مهندسى و شكل كلّى اسلامى را در جایى پیاده كردن. بعد از آن كه نظام اسلامى پیش آمد، نوبت به تشكیل دولت اسلامى به معناى حقیقى مى‏ رسد؛ یا به تعبیر روشن‏تر، تشكیل منش و روش دولتمردان - یعنى ماها - به گونه اسلامى؛ چون این در وهله ‏ى اول فراهم نیست؛ بتدریج و با تلاش باید به وجود آید. مرحله‏ ى چهارم - كه بعد از این است - كشورِ اسلامى است.

اگر دولت به معناى واقعى كلمه اسلامى شد، آن‏گاه كشور به معناى واقعى كلمه اسلامى خواهد شد؛ عدالت مستقر خواهد شد؛ تبعیض از بین خواهد رفت؛ فقر بتدریج ریشه‏ كن مى ‏شود؛ عزّت حقیقى براى مردم به وجود مى ‏آید؛ جایگاهش در روابط بین‏ الملل ارتقاء پیدا مى‏ كند؛ این مى ‏شود كشور اسلامى. ما در كدام مرحله‏ ایم؟ ما در مرحله‏ ى سومیم؛ ما هنوز به كشور اسلامى نرسیده ‏ایم. هیچ كس نمى ‏تواند ادّعا كند كه كشور ما اسلامى است. ما یك نظام اسلامى را طرّاحى و پایه‏ ریزى كردیم. ما كم داریم. ما باید خودمان را بسازیم و پیش ببریم. ما باید خودمان را تربیت كنیم.[۱]

[۱]. بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران‏ -۱۲/۹/۱۳۷۹- منبع

facenama

نظرات