حکم موی ها مصنوعی برای خانم ها چیست آیا پوشاندن آن لازم می باشد؟

موی ها مصنوعی

اگر زنی كلاه گیس بگذارد، گناهی نكرده است؛ ولی باید آن را از مردهای نامحرم بپوشاند، مانند موهای اصلی كه دیگر زنان آن را می پوشانند. درست است كه كلاه گیس موهای خودش نیست؛ ولی هر كس به آن نگاه كند، آنها را موی زن می داند، مخصوصاً اگر مصنوعی بودن قابل تشخیص نباشد. حرمت آن نه از جهت كلاه گیس است بلكه چون ترویج فساد است باید آنها را بپوشاند.[۱] یا از باب ظاهر كردن زینت است چون كلاه گیس نوعی زینت محسوب می شود.[۲][۱]. سؤال از دفتر آیت الله خامنه ای و سایر مراجع.
[۲]. سید مسعود معصومی، احكام روابط زن و مرد ص ۱۲۶.

 

facenama

دیدگاه‌ها

پس چرا در فیلم حضرت یوسف

پس چرا در فیلم حضرت یوسف هیچکدام از علما در این باره اعتراض نکردند.آیا گفتار علما و مراجع با کردارشان تفاوت دارد و این یک رفتار ریاکارانه نیست؟

تصویر soalcity

سلام

سلام
همان گونه که در متن نوشته شده، اشکال از جهت زینت بودن است. خصوصا با توجه به اینکه در بعضی مواقع تشخیص داده نمی شود که آن موی واقعی خود شخص نیست. اما در فیلم بحث استفاده از کلاه گیس جهت ایجاد کردن زینت نبوده است.

نظرات