اگر در نماز حروف عربی مثل ظ را نتوان خوب ادا کرد مشکلی دارد؟

نماز

واجب است که همه ذکرهاى واجب نماز از قبيل قرائت حمد و سوره و غير آنها به‌طور صحيح قرائت شود و اگر نمازگزار کيفيت صحيح تلفظ کلمات عربى را نمى ‏داند، واجب است که ياد بگيرد و اگر قادر به يادگيرى نيست، معذور است.[۱]

[۱]. اجوبه الاستفتائات، مسئله ۴۶۷.

facenama

نظرات