برای جاری کردن صیغه محرمیت در ازدواج موقت چه مسائل شرعی، باید مراعات شود؟

ر ازدواج موقت

شرایط ازدواج موقت:

۱. به عربى صحيح خوانده شود به احتياط واجب، و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند به‏ هر لفظ‏ى كه صيغه را بخوانند صحيح است و لازم هم نيست كه وكيل بگيرند اما بايد لفظ‏ى بگويند كه معنى "زوجت و قبلت" (زوجیت و قبول آن) را بفهماند.
۲. مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مى ‏خوانند قصد انشاء داشته باشند يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را مى‏ خوانند، زن به گفتن «زوجتك نفسى‏» قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قبلت التزويج‏» زن بودن او را براى خود قبول نمايد، و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مى‏ خوانند، به گفتن «زوجت و قبلت‏» قصدشان اين باشد كه مرد و زنى آنان را وكيل كرده ‏اند، زن و شوهر شوند.
۳. كسى كه صيغه را مى‏ خواند بالغ و عاقل باشد، جه براى خودش بخواند يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد.
۴. اگر وكيل زن و شوهر يا ولى آنها صيغه را مى‏ خوانند، در عقد، زن و شوهر را معين كنند مثلا اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند.
۵. زن و مرد به ازدواج راضى باشند.
۶. زن اگر دختر باكره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد. یعنی عقد اگر بدون اذن پدر یا جد پدری خوانده شود باطل است. (مگر برای کسانی که مرجع تقلید آنها، اجازه پدر را حکم تکلیفی می دانند و حکم وضعی به شمار نمی آورند.)
۷. مدت زناشویى معین شود.
۸. بر مقدار مهریه، زن و مرد به پول یا مال دیگرى توافق كنند و در عقد ذكر نمایند.

۹. زن ممنوعیتی از ازدواج نداشته باشد. مثل اینکه در ایام عده از عقد نکاح دیگر نباشد.

اما دستور خواندن عقد غير دائم:
اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آن كه مدت و مهر را معين كردند، چنانچه زن بگويد: "زَوَّجْتُكَ نَفْسي فِي الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلى المَهْرِ المَعْلُوم" بعد بدون فاصله مرد بگويد: "قَبِلْتُ" صحيح است. و اگر ديگرى را وكيل كنند و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد: "مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتى مُوَكِّلَكَ فِي الْمدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلى المَهْرِ المَعْلُوم" پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: "قَبِلْتُ لِمُوَكِّلي هكَذا"، صحيح مى‏ باشد.[۱]

ذكر سه نكته لازم است:
۱- چنان چه در عقد موقت فرزندى متولد شود، همانند فرزند متولد شده از زن دائمى است.[۲]
۲- زن مى ‏تواند در عقد موقت شرط كند شوهر با او نزدیكى نكند و فقط لذت‏هاى دیگر را ببرد.[۳]
۳- اگر در عقد موقت زن بالغ و غیر یائسه باشد و نزدیكى انجام گیرد، باید دو حیض عده نگه دارد.[۴]

[۱]. توضیح المسائل امام خمینی(ره)، مسئله ۲۳۶۳،۲۳۷۰، ۲۳۶۹ و ۲۳۷۶؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۸۹، مسئله۵ و ص۲۹۰، مسئله۹.
[۲]. تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۲۹۱، مسئله ۱۳.
[۳]. توضیح المسائل امام خمینی(ره)، مسئله ۲۴۲۳.
[۴]. تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۲۹۱، مسئله ۱۶.

facenama

دیدگاه‌ها

بعضی از مراجع گفتن رضایت ولی

بعضی از مراجع گفتن رضایت ولی لازم نیست. چه کنبم؟ جایی خواندم مرد بخواند و زن قبول کند. کدام درست است؟

تصویر شهر سوال

سلام علیکم

سلام علیکم
اگر کسی مقلداین مراجع باشد، می تواند به نظر آنها عمل کند. ایجاب را زن می خواند وقبول را مرد می خواند. البته می توانند وکالت به کسی بدهند.

به نظرم ساین مناسبی می آید

به نظرم سایت مناسبی می آید

باسلام و احترام

باسلام و احترام
هیچکدام از مراجع تقلید نگفته اند که در ازدواج موقت برای دختر باکره اذن ولی قهری(پدر یاجدپدری) لازم نیست.حتی در صورتیکه دختری قبل از ازدواج ازاله ی بکارت شده باشد چه حلال چه به حرام وچه شبهه باز هم اکثر مراجع اذن پدر یا جد پدری را لازم میدانند و در این مورد خاص بعض ماجع نظر دارند که اذن ولی قهری لازم نیست و ازاله بکارت شده باشد اذن را سلب میکندوزن میتواند با اقرار به اینکه باکره نیست در صورتیکه در آزادی مطلق باشد باید اقرارش را پذیرفت ...
با سپاس

تصویر soalcity

سلام و تشکر

سلام و تشکر
برای اطلاع بیشتر از نظر مراجعی که صیغه بدون اذن را جایز دانسته اند، مراجعه بفرمایید:
http://www.soalcity.ir/node/1112

من نمیدونم چه نظری بدم. اما

من نمیدونم چه نظری بدم. اما جایی خوندم که اگر دختر رشیده باشد، نیازی به اذن پدر نمیباشد

تصویر شهر سوال

سلام نظر مراجع دراین مسئله

سلام نظر مراجع دراین مسئله متفاوته
http://www.soalcity.ir/node/1112

خودت رو بدبخت نکن بیچاره نکن

خودت رو بدبخت نکن بیچاره نکن خودتو....زن من توی گذشته چنین کاری کرده و قلب من و خودش رو تا ابد جریحه دار کرده....بس کنید این اراجیف رو اجازه پدر لازمه لازمه لازمه هرگزززززززززز ازدواج موقت نکنید دختران بیچاره نکنید خودتان رو... شما رو به مادرمون زهرا قسم میدهم این کار رونکنید...