دین و فرقه شناسی

آیا اهل سنت در منابع حدیثی خود، مستنداتی درباره توسل دارند؟

شهر سوال ـ در ذیل احادیثی از منابع اهل سنت بیان می کنیم که توسل در آن احادیث بیان شده است. در ذکر هر حدیث تنها یک منبع نقل می کنیم و اگر کسی طالب منابع بیشتر از حدیث مذکور است، می تواند به کتاب آیین وهابیت، نوشته آیت الله سبحانی فصل هفتم مراجعه کند.

آیا سنی ها توسل را قبول دارند؟

شهر سوال ـ توسل در میان اهل سنت امری مقبول و پسندیده است و در منابع و متون اهل سنت موارد بسیاری از آن را می توان نشان داد که در متن زیر، چند نمونه از آن را نقل می کنم.

در باب توسل به ائمه(ع)

در باب توسل به ائمه(ع)

شهر سوال ـ من هر وقت حاجتي از خدا دارم و يا به زيارتي مي‌روم هميشه اينطور دعا ميكنم كه خدايا به حق خودت و به حق اين امام يا شخصي كه به زيارتش رفتم حاجت مرا روا كن. مستقيما از امام نمي‌خواهم بلكه خدا را به حق آن امام ويا شخص عزيز، قسم ميدهم. اينگونه راحت‌تر هستم و دچار وسواس فكري نمي‌شوم چون فكر ميكنم كه آنها هم بندگان خدا هستند و از خدا ميخواهند كه حاجت ما را روا كنند. آيا اين طرز تفكر من صحيح است؟

آیا صفویه، شیعه را به اوج رسانید و یا اینکه تشیع، صفویه را؟

شهر سوال ـ در رابطه با این موضوع كه آیا صفویه شیعه را به اوج رسانید؟ یا اینكه تشیع صفویه را به اوج رسانیده است، باید زوایای مختلفی از ارتباط صفویه با تشیع بررسی شود، كه این اینجا مجال آن نیست. با این حال به اختصار مطالبی خدمت شما عرض می شود:

در مورد فرقه شیخیه توضیحاتی بفرمایید و انحرافات آنها را بیان کنید.

شهر سوال ـ شیخیه فرقه اى است كه در قرن دوازدهم هجرى توسط شیخ احمد احسایى به وجود آمد. پیروان این فرقه مجموعاً از مردم بصره، حلّه، كربلا، قطیف، بحرین و بعضى از شهرهاى ایران بودند.

وهابیان چه جناياتی در طول تاریخ کرده اند؟

وهابیت

شهر سوال ـ وهابیت فرقه ای است که سیستم اطلاعاتی انگلیس آن را ساخت و با این حزب سیاسی، ضربه های زیادی به مسلمانان وارد کرد که در ذیل به بعضی از جنایات آن ها اشاره می کنیم:

دلیل حقانیت شیعه چیست؟

 حقانیت شیعه

شهر سوال ـ برای اثبات حقانیت مذهب شیعه دوازده امامی دلایل منطقی و متقن فراوانی وجود دارد، براهین موجود را می‏توان به سه دسته كلی تقسیم نمود: ۱. براهین عقلی، ۲. دلایل قرآنی، ۳. روایات پیامبر اكرم(ص).

دیوبندی ها و بریلوی ها به چه کسانی می گویند؟

شهر سوال ـ بریلوی‏ها و دیوبندی‏ها مسلمان سنی حنفی‏ اند. و به دنبال سیطره كامل انگلستان بر شبه قاره هند و ترویج زبان انگلیسی و فرهنگ اروپایی، مسلمانان شیعه و سنی هند و پاكستان كه باورهای خویش را در معرض تهدید و استحاله غربی ‏ها می‏دیدند، به تأسیس و ترویج مدارس علمیه مذهبی پرداختند. مسلمانان حنفی نیز یك مدرسه دینی را در روستای دیوبند هندوستان به وجود آوردند و با گسترش روز افزون آن، به فرقه دیوبندی معروف گشتند. در كتاب الموسوعة المیسرة دیوبندی‏ها و بریلوی‏ها این گونه معرفی شده ‏اند:

شفاعت سبب نجات هر گناهکاری می شود؟

شهر سوال ـ ریشة واژه "شفاعت" كلمة "شفع" به معنای جفت است، در مقابل "وتر" كه به معنای تنها است به مناسبت همین معنا، به معنای ضمیمه شدن شخص برتر و قوی تر برای كمك به فرد ضعیف اطلاق شده است.

آیا می توان به دشمنان حضرت علی (ع) اتهام فرزند نامشروع بودن زد؟

شهر سوال ـ در این باره روایاتی وجود دارد که شیعه آن ها را معتبر نمی داند و علمای شیعه با این امر مخالف هستند:

صفحه‌ها