تاریخ اسلام

چند نمونه از بدعتهای خلیفه دوم را ذکر کنید؟

شهر سوال ـ نماز تراویح یا خواندن نوافل ماه رمضان به جماعت، از بدعت‌هایى است كه عمر بن الخطاب وارد اسلام كرده است، پیش از او نه در زمان رسول خدا صلى الله علیه وآله و نه در زمان ابوبكر چنین چیزى سابقه نداشته است. اهل تسنن به نماز‌های مستحبی شب‌های ماه مبارك رمضان، تراویح می‌گویند كه ۲۰ ركعت با ۱۰ سلام خوانده می‌شود، و چون در هر چهار ركعت به اندازة خواندن یك نماز استراحت می‌كنند، به این نماز تراویح گفته می‌شود.

آیا اسلام با شمشیر و جنگ توسعه یافته است؟

اسلام با شمشیر

شهر سوال ـ آن حضرت برای نابودی فتنه و فساد و توطئۀ براندازی علیه دولت اسلامی خود می جنگید، نه اینکه عقیده و ایمان را بر دیگران تحمیل کند. نبردهای آن حضرت در راه خدا بود و به همه فرماندهان خود توصیه می کرد:

اگر کوفیان راه را بر امام حسین (ع) باز می گذاشتند، آیا ایشان باز می گشتند و واقعه کربلا اتفاق نمی افتاد؟

واقعه کربلا

شهر سوال ـ درباره چرایی بازگشت امام باید شناخت دقیق تری از نهضت حسینی (ع) داشته باشیم. شهید مطهری درباره عوامل نهضت امام حسین (ع) این گونه می فرمایند:

آیا در جنگ حنین عمر از صحنه جنگ فرار کرد؟

عمر

شهر سوال ـ در روز جنگ حنین لشكر اسلام - كه دوازده هزار سرباز داشت - شكست خورد. در میان كسانى كه فرار كردند و پشت به جنگ نمودند به گفته بخارى ونقل ابن كثیر عمر بن خطاب بود.

اطلاعاتی در مورد پدر ابوبکر و عمر میخواستم و اینکه ابوبکر و عمر چه نسبتی با هم داشتند؟

شهر سوال ـ ظاهراً ایندو نسبت فامیلی با یکدیگر نداشتند، بلکه رفاقت نزدیکی با هم داشتند و هردو بعنوان پدر زن رسول خدا(ص) محسوب می شدند و پیامبر(ص) هم میان آندو عقد اخوّت بسته بود.آنان در تمام دوران حیات رسول خدا(ص) قرین یکدیگر بودند.

ماجرای سقیفه چیست؟

ماجرای سقیفه چیست؟

شهر سوال ـ پس از رحلت پیامبر، هنوز جسد پیامبر اكرم(ص) روی زمین بود و بنی هاشم و گروهی از یاران راستین آن حضرت، مشغول فراهم ساختن مقدمات دفن پیامبر بودند كه ناگهان گروه انصار در چند قدمی خانة پیامبر در زیر سایبانی به نام «سقیفة بنی ساعده» دور هم گرد آمدند تا تكلیف مسلمانان را از نظر خلیفه و جانشین پیامبر معّین كنند. گویی تعیین خلیفه از نظر آنان به مراتب فوری‌تر از «تجهیز» و تغسیل و دفن پیامبر بود! و پیامبر (ص) نیز خلیفه را تعیین نکرده است!

نحوه برخورد و حکومت امام علی(ع) با مخالفان ولایتش چگونه بود؟

 حکومت امام علی(ع)

شهر سوال ـ حرف زدن علیه حكومت اسلامی دو صورت دارد: اگر صرف انتقاد از مشكلات و یا نقاط ضعفی است كه در بدنه حكومت وجود دارد و با روش صحیح و سازنده انجام شود؛ از نظر اسلام نه تنها منعی نداشته، بلكه از باب «نصیحة ائمه مسلمین» و «امر به معروف و منهی از منكر»، امری پسندیده و از وظایف اساسی احاد مردم نسبت به حاكمان خویش است.

نام فرزندان امام علی که در عاشورا به شهادت رسیدند؟

امام علی

شهر سوال ـ آنچه معروف و مشهور است این است که از فرزندان امام علی(ع) این افراد در کربلا به شهادت رسیدند.

مذهب محمد ابوزهره چیست؟

شهر سوال ـ شیخ محمد ابوزهره، یكی ازعلمای اهل سنت می باشد. امّا درباره مقام والای ائمه اطهار(ع) منصفانه برخورد كرده ودرباره شخصیت ائمه(ع) سخنان زیبایی دارد، كه به برخی ازسخنان ایشان درباره مقام امام باقر(ع)و امام صادق(ع)اشاره می كنیم:

جانشین پیامبر (ص) در شهر هنگام غزوات ایشان چه کسانی بوده اند؟

غزوات

شهر سوال ـ نام تعدادی از جانشینان پیامبر (ص) در زمان غزوات پیامبر (ص) در ذیل می آید. البته باید دقت کرد که برخی از غزوات پشت سرهم واقع می شدند، و لذا یك نفر در مدت چند غزوه به عنوان جانشین در مدینه حضور داشته، و گاهی غزوه ای مثل غزوه احزاب درخود مدینه اتفاق می افتاد كه نیازی به جانشین نبود،لذا نباید انتظارداشته باشیم كه نام ۲۶ یا ۲۷ نفربه تعداد غزوات پیامبر(ص) را ذكركنیم:

صفحه‌ها