نام فرزندان امام علی که در عاشورا به شهادت رسیدند؟

امام علی

آنچه معروف و مشهور است این است که از فرزندان امام علی(ع) این افراد در کربلا به شهادت رسیدند.

۱. امام حسین(ع).
۲. عبدالله بن علی بن ابی طالب(ع).
۳. ابوالفضل العباس بن امیرالمؤمنین.
۴. جعفربن امیرالمؤمنین(ع).
۵. عثمان بن امیرالمؤمنین(ع).
۶. محمد اصغر بن امیرالمؤمنین(ع).
۷. ابوبکر بن علی بن ابیطالب(ع).[۱]

[۱]. نفس المهموم، شیخ عباس قمی، ترجمه علی نظری منفرد، ص۳۹۷-۴۰۱.

facenama

نظرات