اولين کسي که بصورت علنی با غدير و ولايت امير المومنين مخالفت کرد چه کسي بود ؟ و چه ماجرايي داشت؟

شايد «نعمان بن حارث فهري» اولين شخصي باشد که علناً در مقابل ماجراي غدير و جانشيني امام علي(عليه السلام) موضع گرفته و عذاب بر او نازل شد.بر اساس برخي روايات آيات آغازين سوره معارج «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ»(۱) اشاره به اين ماجرا دارد.
بسياري از مفسران و محدثان در شأن نزول آيه ياد شده گفته اند: هنگامي كه رسول گرامي خدا ـ صلي الله عليه و آله ـ طبق وحي الهي حضرت علي(عليه‎ السلام) را در روز غدير خم به جانشيني خود منصوب كرد، دربارة او گفت:
«مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ؛ هر كس من مولي و ولي او هستم، علي مولي و ولي او است»
 چيزي نگذشت كه موضوع غدير خم در شهرها و مناطق منتشر شد.
شخصي به نام «نعمان بن حارث فهري» خدمت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) رسيد و عرض كرد: تو به ما دستور دادي شهادت به يگانگي خدا و اين كه تو فرستاده او هستي دهيم،ما هم شهادت داديم. سپس دستور به جهاد، حج، روزه، نماز و زكات را دادي، ما همه اين ها را نيز پذيرفتيم، ولي به اينها راضي نشدي تا اين كه اين جوان (حضرت علي بن ابيطالب ـ عليه‎ السلام ـ) را به جانشيني خود منصوب كردي، و گفتي: «مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ» آيا اين سخني از ناحيه خودت است يا از سوي خداوند است؟!
پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) فرمود: «قسم به خدايي كه معبودي جز او نيست، اين از ناحيه خداوند است.»
نعمان روي برگرداند در حالي كه مي گفت: خداوندا! اگر اين سخن حق است و از ناحيه تو، سنگي از آسمان بر ما بباران!
اين جا بود كه سنگي از آسمان بر سرش فرود آمد و او را كشت و در همين هنگام آيه يک از سوره معارج نازل گشت.(۲)

پي نوشت ها:
۱. معارج / ۱ .
۲. ر.ك: طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دارالمعرفة، چاپ دوم، ۱۴۰۸ ق، ج ۹ـ۱۰، ص ۵۲۹.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات