دشمنان حاج قاسم هم او را تحسین می کنند!

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

ملاحظه کنید، در همین هفت هشت ماه قبل، اوایل امسال، نشستند در اندیشکده‌های آمریکا راجع به حاج قاسم سلیمانیِ شما مفصّل بحث و بررسی کردند؛ گزارشش را بعد از مدّتهایی به نحو محدودی منتشر کردند که دست ما هم رسید.

اینها راجع به حاج قاسم خصوصیّاتی را ذکر می‌کنند و می‌گویند این آدم مانع بزرگی در مقابل اهداف آمریکا است. بعد در بین این خصوصیّاتی  که از او ذکر می‌کنند -که حالا میگویند شجاع است، خطرپذیر است، چنین است، چنان است- [می‌گویند] متعهّد است، باایمان است؛

تعهّد او یکی از این [خصوصیّات است]. این [طور] است دیگر؛ شخصیّت‌های ایمانی وقتی که این ایمان را با عمل صالح همراه کنند، وقتی حرکت جهادی بکنند، محصولش می‌شود شخصیّتی مثل این، که قدرت‌های بزرگ او را تحسین می‌کنند، حتّی دشمنانش او را تحسین می‌کنند!

بخشی از بیانات مقام عظمی ولایت، حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

موضوع: 

facenama