افسردگي گرفتم از زندگي کردن ديگه خسته شدم باهمه بحثم ميشه نمي دونم چيکار کنم!!

از زندگی کردن خسته شدم‼️ افسردگي گرفتم از زندگي کردن ديگه خسته شدم باهمه بحثم ميشه نمي دونم چيکار کنم!!

تشکر از ارتباط  شما با اين مرکز، در سؤال خود مطرح نفرموديد که چه  علائمي از افسردگي را داريد؟ چگونه به نتيجه افسردگي رسيديد؟

همچنين نفرموديد تا کنون چه کارهايي براي رفع اين معضل انجام داده ايد؟ آيا بحث کردن شما با ديگران در افسردگي شما ريشه دارد يا اينکه مشکلات ديگري نيز داريد؟

به هر حال ما علائم افسردگي را بيان مي نماييم و لازم است شما با دقت بيشتري خودتان را واکاوي کنيد و ببينيد آيا چنين علائمي در شما وجود دارد يا خير؟ اگر اين کار از دست شما ساخته نبود بهتر است به روانشناس مراجعه نموده و مشکل خود را به صورت دقيق معين فرماييد يا با شماره ۰۹۶۴۰۰ با اين مرکز مشاوره نماييد.

فقط در صورتى مىتوان برچسب افسردگى را به كسى زد كه حداقل پنج علامت از نشانه هاى ذكر شده، به صورت مستمر در او مشاهده شود:

 ۱. خُلق افسرده در اكثر مواقع روز (مثل احساس غمگينى و پوچى)

 ۲. كاهش قابل توجهى در علاقه يا احساس به فعاليتهاى روزمرّه (تقريباً در همه روز)

 ۳. بىخوابى يا پرخوابى تقريباً هر روز

 ۴. احساس خستگى مفرط تقريباً هر روز

 ۵. تحريك يا كندى روانى - حركتى تقريباً هر روز

 ۶. احساس بىارزشى

 ۷. كاهش تمركز و كاهش توانايى تفكر

توجه داشته باشيد که شرايط رواني شما هرچند ناخوشايند است اما قابل تغيير و درمان است.

facenama

نظرات