آيا خلیفه دوم سند و قباله فدک را از دست حضرت زهرا (س) گرفت و پاره كرد؟ از منابع اهل سنت پاسخ دهید

نکته اول:
در منابع شيعه و اهل سنت نقل شده است كه حضرت زهرا(س) جهت مطالبه‌ي فدك، نزد ابو بكر رفت و پس از گفتگو و اقامه‌ي شاهدان، ابو بكر نامه‌ي را براي عاملش در فدك جهت برگشت آن براي حضرت زهرا(س)نوشت؛ اما عمر آن را از حضرت زهرا (س)گرفت و پاره كرد.

نکته دوم:
منابع اهل سنت:

سبط ابن جوزي از علماي اهل سنت مي‌گويد: پس از اين كه ابو بكر سخنان شاهدان حضرت زهرا(س) را شنيد، نامه‌ي رد فدك را براي آن حضرت نوشت؛ اما عمر از راه رسيد و آن نامه را پاره كرد.

حلبي شافعي در كتاب «السيرة الحلبيه» سخنان سبط ابن جوزي را اين‌گونه نقل كرده است:
«در كلام سبط بن جوزي آمده است كه ابو بكر براي فاطمه [سلام الله عليها] سند و نامه‌ي براي ايشان در باره‌ي فدك نوشت. در همين هنگام، عمر بر ابو بكر وارد شد و گفت اين چيست؟ ابو بكر گفت: نامه‌ي است كه براي فاطمه در مورد ميراثش از پدرش نوشته ام. عمر گفت: از كدام منبعي براي مردم انفاق خواهي كرد در حالي كه عرب عليه تو بپا خواسته اند؟ سپس نوشته را از فاطمه گرفته و آن را پاره كرد.» [۱]
 

نمونه دیگر از منابع اهل سنت:

عمر بر ابو بكر وارد شد و گفت اين چيست؟ ابو بكر گفت: براي فاطمه در مورد ميراث پدرش نوشته ام. عمر گفت: از كدام منبعي براي فقيران انفاق خواهي كرد در حالي كه عرب عليه تو بپا خواسته است؟ سپس نوشته را از فاطمه گرفته و آن را پاره كرد. در سيره حلبيه نيز چنين آمده است.» [۲]

پی نوشت:
۱. الحلبي، علي بن برهان الدين متوفاى۱۰۴۴ ق، السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، ج ۳، ص ۴۸۸،
۲. فلك النجاة في الإمامة والصلاة، ص ۱۶۰

facenama

نظرات