به چه دلیلی تاریخ ولادت حضرت علی اکبر (ع) به صورت قطعی در ۱۱ شعبان تعیین شده است؟

علی اکبر

در منابع اولیه تاریخی نظیر "طبقات ابن سعد"[۱] و تاریخ طبری[۲]  وهمچنین در کتاب "نفس المهموم اثر شیخ عباس قمی "[۳] که زندگی نامه علی بن الحسین را بیان کرده به تاریخ ولادت حضرت علی اکبر(ع) اشاره ای نشده است.

اما عده ای مانند ابن ادریس در سرائر، تولد ایشان را در سالهای پایانی خلافت عثمان می دانند.[۴] علامه عبدالرزاق مقرم، نیز با تقویت این نظریه،سال ولادت وی را ۳۳ هجری قمری می داند که مطابق با نظر ابن ادریس است.[۵] بر این اساس آن بزرگوار در روز عاشورا ۲۷ ساله بوده که بزرگتر بودن ایشان نسبت به سن امام سجاد(ع) که در روز عاشورا ۲۳ سال داشته‏اند و مورد اتفاق دانشمندان است، ثابت می شود.

درباره زاد روز ولادت ایشان فقط در کتاب " مقتل الامام الحسین" تألیف علامه عبدالرزاق مقرم و کتاب دیگر وی به نام؛ "علی اکبر"[۶] آمده است: "حضرت علی اکبر(ع) در ۱۱شعبان سال ۳۳ هجری متولد شد".[۷]

تمام کسانی که زادروزی برای حضرت علی اکبر نقل کرده اند از این دو کتاب استفاده کرده اند.

مقرم نیز این تاریخ را از کتاب مخطوط " انیس الشیعة" تألیف سید محمد عبدالحسین جعفری حائری، نقل می کند. و ظاهراً مشخص نیست صاحب انیس الشیعة از چه منبعی نقل می کند.

صاحب "الذریعة الی تصانیف الشیعة" در بیان ویژگیهای کتاب انیس الشیعه می گوید: این کتاب را مؤلف در سال ۱۲۴۱هجری قمری بر اساس ترتیب ماه های قمری و با شروع از ماه ربیع الاول نوشته است."[۸]

بنابراین؛ درباره زاد روز ولادت حضرت علی اکبر(ع) درمنابع تاریخی قرون اولیه که به دست ما رسیده چیزی بیان نشده است. و در روز ولادت ایشان به نقل علامه مقرم اکتفا شده است.

پی نوشت:
[۱]الطبقات الکبری، ج ۵، ص ۱۶۳،
[۲] طبری، تاریخ طبری ، ج ۱۱، صفحه ۵۲۰  و ۶۲۹، بیروت، دار التراث، ۱۳۸۷هجری قمری.
[۳]نفس المهموم"[۳] ، ص ۳۹۴(انتشارات مسجد جمکران)
[۴]سحاب رحمت،ص ۴۴۹
[۵]مقرم، عبدالرزاق، مقتل الامام الحسین، ص ۲۵۶، انتشارات المکتبة الحیدریة، قم ، ۱۳۸۳.
[۶]مقرم، علی اکبر، ص ۱۲
[۷]مقرم، عبدالرزاق، مقتل الامام الحسین، ص ۲۵۶.
[۸]تهرانی ،آقا بزرگ، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲،ص ۴۵۸، نشر اسماععیلیان، قم، ۱۴۰۸.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات