چرا امام زمان (عج) زودتر از زمانی که قرار است ظهور کند، متولد شده است؟

 پاسخ به این سؤال با تبیین فلسفه غیبت، مسئله‏ ى انتظار و آثار و برکاتى که بر وجود امام زمان (عج) در زمان غیبت مترتب است، ممکن مى شود.

گفته مى‏ شود از حکمت‏ هاى غیبت امام زمان (عج) آن است که بیعت احدى در گردن آن حضرت نباشد و یا آن امام از خطر قتل نجات یابد. بدیهی است که این گونه حکمت ها اقتضا ندارند امام زمان (عج) قبل از ظهور متولد گردند، اما حکمت‏ هاى دیگرى وجود دارد که زنده بودن امام عصر (عج) را توجیه مى‏ کند و چنین فواید و آثارى بدون زنده بودن حضرت مهدى (عج) وجود نخواهد داشت.

الف- بناست آن حضرت دنیا را متحول ساخته و بر اساس ارزشهای الهی تمدنى نو بنیان نهد، و این میسر نمی شود مگر آن که مردم جهان تجربه ی حکومت ها و تمدن های مختلف را دیده باشند و ناکامی آنها را در تحقق آرمان های بشریت به چشم مشاهده کرده باشند تا انتظار جهانی برای تشکیل حکومت حضرت تحقق پیدا کند و زمینه پذیرش آن فراهم آید.

ب- غیبت امام زمان (عج) وسیله‏ اى است براى امتحان بندگان خدا. آنچه که ضرورت امتحان را تبیین مى ‏کند، ضرورت امام زنده‏ ى غایبى که وسیله ‏اى بشود براى اجراى این سنت الهى، را هم تبیین خواهد کرد.

ج- در کنار واژه ‏ى غیبت امام زمان (عج) واژه انتظار قرار دارد. انتظار، هم موجب خودسازى فردى مى‏شود و هم خودسازى اجتماعى و این دو مقوله گرچه با معتقد نبودن به امام زنده هم قابل دسترسى است، اما تأثیر اعتقاد به امام زنده‏اى که هر لحظه امکان دارد ظهور کند، در حصول این دو اثر فردى و اجتماعى، دو صد چندان است.

برکات امام زمان (عج) در زمان غیبت:

در روایات، امام زمان (عج) در دوران غیبت به خورشید پشت ابر تشبیه شده و از برکات این خورشید مواردى است که در زیر مى‏ آید:

۱. زنده بودن فرمانده در میدان جنگ موجب دلگرمى سربازان است، لذا زنده بودن امام زمان امید بخش است.

۲. نظارت امام زنده ‏اى که ناظر بر اعمال پیروان خود ‏باشد، تأثیر تربیتى ویژه ‏اى بر افراد مى‏ گذارد و موجب خودسازى مى‏ گردد.

۳. تمامى امامان معصوم (‏ع) و اوصیاى الهى که خاتم آنان، امام زمان (عج) است در هر عصر و زمانى خزانه داران و گنجینه‏ هاى علوم الهى و مخازن اسرار و نگهبانان دلایل و اسناد دین مبین اسلام اند، خواه ظاهر و آشکار، یا مخفى و پنهان. از این رو آرایش‏ ها و پیرایش ‏هاى کوته بینانه‏ ى افراد و شاخ و برگ ‏هاى افزون شده بر پیکره‏ ى دین الهى را زدوده و مفاهیم جاوید اسلامى را در شکل اصلى خود احیا و حفظ مى‏ نمایند و "دین خاتم" را که با "ختم و منقطع شدن همیشگى وحى" کامل شده است، به طور گسترده به عرصه‏ ى زندگى وارد مى‏ نماید. این وظیفه ‏ى بزرگ الهى با وجود مبارک امام عصر (عج) تحقق مى ‏یابد.

۴. گروهى این توان را دارند که از ابرها بالا رفته و مستقیماً از شعاع خورشید (امام مهدى) استفاده نمایند و در پرتو این ارتباط، تدریجاً ساخته شوند.

۵. ما معتقدیم که امام زمان (عج) بر باطن و اعمال مردم ولایت دارد و در واقع، هدایت (سعادت و شقاوت) تحت نظر اوست و رساندن به مقصود از وظایف آن امام معصوم (عج) است و این هم مستلزم آن است که امام زمان (عج) زنده باشد.

۶. انسان کامل، هدف آفرینش است و اگر روزى انسان کامل در روى زمین نباشد، زمین واژگون مى‏ گردد و چه کسى جز امام معصوم (ع) مى‏تواند ادعا کند که انسان کامل است.

۷. براى ایجاد ارتباط بین عالم وحدت ذاتى و کثرت محضه، نیاز به مظهرى است که هم دستى در آن جا داشته باشد و هم دستى در این جا؛ یعنى جامع بین حق و خلق باشند و مجراى فیض الهى گردد و این همان انسان کامل (حجت) است که باید در هر زمانى در روى زمین وجود داشته باشد.

facenama

نظرات