انسان هایی که هرگز اسم و رسم اسلام به گوش آنها نرسیده است، بعد از مرگ چه عاقبتی خواهند داشت؟

جاهل قاصر

شکی نیست که این اشخاص بعد از مرگ معذب نخواهند بود و سؤالی از آنها نخواهد شد و مورد عقاب و عتاب نیستند عقلا و نقلا.
اما عقلا، بدیهی است مؤ اخذه از آنها، خلاف عدل الهی است؛ چون حجت بر آنها تمام نیست.
اما نقلا، قرآن می فرماید : اِلاّ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا یَسْتَطیعُونَ حیلَهً وَلا یَهْتَدُونَ سَبیلا فَاُولئِکَ عَسَی اللّهُ اَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ کانَ اللّهُ عَفُوّا غَفُورا  النساء/۹۸ و ۹۹

یعنی: کسانی که به حسب واقع ضعیف و عاجزند از مردان ، زنان و کودکان که استطاعت و توانایی برچاره سازی ندارند و راهی که از محل کفر فرار و به محل ایمان قرار گیرند، نمی شناسند پس آن گروه بیچارگان، امید است که خدای تعالی عفو فرماید از ایشان و خداوند عفو کننده و آمرزنده گناهان است.

در کتاب ((کفایه الموحدین )) فرماید : ((و اما مستضعفین )) از رجال و نساء ، آنها کسانی باشند که قاصر العقولند و اتمام حجتی برایشان نشده باشد به جهت ضعف عقل ایشان ، یا اینکه اسم اسلام و ایمان به گوش ایشان نرسیده یا قدرت بر تحصیل اسلام و ایمان نداشته اند؛ چون ابله و مجنون و اصم و ابکم و کسانی که در زمان جاهلیت بوده و مرده اند و جامع همه آنها ((مستضعف )) کسی است که حجت بر او تمام نشده باشد.

بنابراین، کسانی که در اثر کمبود عقل ، ایمان به خدا و روز جزا و سایر عقاید حقه را کسب ننمودند و مردند ، قاصر و غیر معذبند و همچنین آنهایی که از اول عمر تا آخر عقاید حقه به گوششان نرسیده یااگر رسیده برای تحصیل آنها راهی نداشتند و واقعا عاجز بوده اند ، خلاصه از این جهت قاصر بودند نه اینکه کوتاهی کرده باشند ، آنها هم معذب نخواهند بود.

برگرفته از پاسخ های آیت الله دستغیب در کتاب ۸۲ پرسش، ص  ۲۲-۲۴

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات