آیا همجنسگرایی قابل درمان است؟

همجنسگرایی

اولا، هرگونه گرایش و میل به جنس موافق لزوما به معنای همجنسگرایی نیست و لازمه تشخیص آن هم مراجعه به متخصص است. هموسکشوالیتی یا همجنس گرایی که در زمره انحرافات جنسی است به این معنا است که فردی دچار گرایش عاطفی، روانی و بویژه جنسی به جنس موافق خود باشد در حالی که فاقد چنین تمایلی به جنس مخالف است. بنابراین به صرف علاقه به جنس موافق در حالی که به جنس مخالف نیز گرایش وجود داشته باشد همجنس گرایی گفته نمی شود.

ثانیا، علی رغم تبلیغات شدید در همه عرصه ها (فرهنگی، هنری، سیاسی، و حتی علمی) برای اثبات طبیعی بودن همجنس گرایی و درمان ناپذیر بودن آن، شواهد و تحقیقاتی وجود دارد که نشان دهنده درمان پذیر بودن این مسئله است.

در کشور خودمان هم پژوهش هایی در این زمینه شده و در حال انجام است. نمونه آن پژوهشی است که گزارش آن در مقاله با عنوان «تجربياتي از درمان موفقيت آميز همجنس بارگي خود ناپذير، فرابارگي (پارافيليا) و تبدل خواهي جنسي با روش هاي شناختي- رفتاري» توسط دکتر محمدتقی یاسمی و همکارانشان در مجله علمی پزشکی قانونی، ش۴، صص ۲۲۲-۲۲۷ منتشر شده است.

همچنین برای درمان اختلالات جنسی می توانید با این مرکز تماس بگیرید:
کلینیک تخصصی اختلالات جنسی وابسته به درمانگاه انستیتو روانپزشکي تهران:
تلفن: ۶۶۵۵۱۵۱۵ - ۶۶۵۵۱۶۱۶
آدرس: ستارخان- خيابان نيايش- خيابان منصوري- جنب بيمارستان رسول اکرم(ص) - انستيتو روانپزشکي تهران
اطلاعات بیشتر: http://medicine.tums.ac.ir/story.aspx?id=23372&p=575

facenama

نظرات