مذهب شیعه از چه زمانی و توسط چه کسی ابداع شده است؟

شیعه

آیا حقیقت دارد که می گویند نام گذاری مذهب شیعه از قرن نخست اسلام نبوده و راویانی هم که آغاز شیعه را در قرن نخست دانسته اند خود در قرن نخست نمی زیسته اند؟ لطفا منابع معاصر صدر اسلام را در این مورد بیان کنید.

طبق مستندات تاریخی عنوان شیعه از زمان رسول الله(ص) بوده و عنوان سنی و اهل سنت در دوران خلفای عباسی مطرح شده است.
شیعه یعنی پیرو و در اصطلاح تاریخ اسلام به کسانی گفته می شود که جانشینی پیغمبر اکرم (ص) را حق اختصاصی خانواده رسالت می دانند و در معارف اسلامی پیرو مکتب اهلبیت می باشند و از طریق نص و وصیت پیغمبر (ص) قائل به امامت علی بن ابی طالب می باشند و معتقدند که امامت از فرزندان او خارج نشده است.
تسمیه پیروان این مکتب به شیعه را در همان زمان پیغمبر (ص) باید دانست و آغاز پیدایش این نام در آن عهد بوده، هر چند شهرت آن به قول ابن ندیم در عصر خلافت علی (ع) ظهور کرد و خود آن حضرت پیروان خویش را به این نام خواند.

اینک چند حدیث از رسول خدا(ص) می آوریم:
رسول خدا(ص) فرمودند: ای علی تو و شیعیانت در كنار حوض بر من وارد می‏ شوید.[۱]
ای علی! به زودی تو نزد خدا وارد می‌شوی در حالی كه شیعیان تو راضی و مورد رضایت خدا هستند و دشمنانت معذّب به عذابی سخت خواهند بود.[۲]
علی و شیعة او، آنها در روز قیامت رستگارند.[۳]
شیعة علی، آنها رستگارند.[۴]
ای علی، خدا تو و ذريّه تو و فرزندانت و اهل و شیعه تو و دوستان شیعه تو را آمرزید. همانا تو دارای قلب بزرگی هستی.[۵]
سیوطی(از علمای بزرگ اهل سنت!) در تفسیر قول خدای متعال كه می‌فرماید: آنهایی كه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، آنها بهترین مردمند. می‌گوید: ابن عساكر از جابر بن عبدالله روایت كرده است كه گفت: نزد پیامبر(ص) بودیم؛ پس علی‏(ع) وارد شد. پیامبر(ص) گفت: سوگند به آن كسی كه جانم در دست قدرت اوست، این علی و شیعة او رستگارانند. و این آیه نازل شد: «انّ الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات اولئك هم خیر البريّة»؛ پس اصحاب پیامبر(ص) وقتی علی‏(ع) می‏آمد، می‏گفتند: «خیر البريّه» آمد.( الدرّ المنثور)
ابن مردویه از علی‏(ع) روایت می‏كند كه: رسول خدا(ص) به من گفت: «آیا نشنیدی قول خدای متعال را كه فرمود: «انّ الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات اولئك هم خیر البريّة» تو و شیعة تو، وعده‌گاه من و وعده گاه شما حوض است؛ وقتی امت‌ها برای حساب آورده شوند و پیشوای مسروران را دعوت كنند».[۶]

پی نوشت:
۱- مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۳۱؛ كنوز الحقائق، ص ۱۸۸، الاستیعاب، ج ۲، ص ۴۵۷
۲- صواعق المحرقة، ص ۹۳؛ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۳۱
۳- كنوز الحقائق، ص ۹۲
۴- همان، ص ۸۲
۵- الصواعق المحرقة، ص ۹۶
۶- المقالات و الفرق،ص ۱۵

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات