آیا می شود همه مسلمان مشکل داشته باشند، بعد بگویند ایراد از مسلمانی است نه اسلام؟!

 

تاثیر پروپاگاندای رسانه ای بر اذهانی که سواد رسانه ای ندارند، در این سوال کاملا روشن است. این پروپاگاندا جمعیت اندک بوکوحرام را مسلمان معرفی می کند نه جمعیتی انبوه مسلمانانی که بوکوحرام به آنها آسیب زده و با آنها مخالف است و اصلا هم با کسانی که دست امثال بوکوحرام سلاح داده اند، کاری ندارد.

همین طور است گروههایی چون داعش و طالبان که با برنامه ریزی اطلاعاتی و عملیاتی غرب به وجود آمدند و در خدمت اهداف غربیان تجهیز شده اند و بلای جان مسلمانان منطقه شده اند.

چگونه می توان ادعا کرد همه مسلمانان مشکل داشته باشند، جز اینکه از تمام چهارده قرن گذشته و چند میلیارد مسلمان و پنجاه کشور مسلمان نشین فعلی، تنها چند تصویر خاص را به جای تمام حقیقت جا زد؟

البته کسی نیز ادعا نمی کند مسلمانان هیچ مشکلی ندارند، اما می توان تاثیر فرهنگ اسلامی را در جامعه اسلامی دقیق تر ملاحظه کرد.

به عنوان مثال فرهنگ اسلامی در بین مسلمانان وضعیت بهتری برای خانواده و استحکام آن به وجود آورده است یا فرهنگ غربی توانسته در این زمینه کارنامه موفقی داشته باشد؟

علاوه بر همه این ها اسلام یک مکتب با آموزه های مشخص است و امر مبهمی نیست که بخواهیم کورمال کورمال از عمل چند شخص به آن پی ببریم، و می توانیم مستقیم به سراغ آموزه های اسلام برویم و بنگریم آیا آنها خوب است یا خیر؟

لزوم توجه به حال فقرا و ضعفا، لزوم احترام به والدین، لزوم مبارزه با زیاده طلبی های نفس و ممانعت از شهوت طلبی، لزوم علم جویی، اهمیت نظافت، ممنوعیت ظلم و دست درازی به حقوق دیگران و دهها آموزه دیگر اسلام در پیش روی ماست کدام عاقلی می تواند با توجه به این آموزه ها بگوید اسلام بد است؟
حتی ادیان تحریف شده و غیر عقلانی شده ای چون مسیحیت در جامعه ای که جنایات زیاد کلیسا را مشاهده کرده، حذف نشدند، چون همگان مزایای دین را می فهمیدند.
پس مساله در اسلام عقلانی که برای تمام احکامش مصالحی وجود دارد، بسیار روشن تر است.

 

 

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات