جلباب به چه معناست؟

جلباب

قرآن مجید خطاب به پیامبرش فرمود: «به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که: خویشتن را با «جلباب» بپوشند که این کار برای این که به عفت شناخته می‏ شوند و از تعرض محفوظ می‏ مانند، برای آنان بهتر است».(۱)
بعضی از مفسّران جلباب را پوششی فراگیر معنا کرده‏ اند که از بالای سر تا پایین پا را می‏ پوشاند و چیزی در حدود اندازه چادر است.(۲) البته دیدگاه دیگر جلباب را پوشش تا زانو(۳) و دیدگاه سوم جلباب را مقنعه می‏ داند.(۴)
بر اساس دیدگاه اوّل می‏ توان گفت: قرآن از چادر یا چیزی مانند آن که تمام بدن را بپوشاند، به عنوان حجاب برتر نام برده است.
علاوه بر این: درباره پوشش حضرت فاطمه(ع) هنگام خروج از منزل و رفتن به مسجد برای دفاع از فدک، همین پوشش نقل شده است.
حضرت فاطمه(ع) مقنعه خویش را بر سر و جلباب بر تن کردند؛(۵) یعنی پوششی که تمام تن را از سر تا قدم فرا می‏گرفته است.
علاوه بر این عقل نیز بر برتر بودن چادر حکم می‏ کند، چون اندام بدن با چادر بهتر محفوظ می ‏ماند.
شاید با استفاده از این موارد و احادیث دیگر فقهای بزرگوار بر حجاب برتر بودن چادر تصریح نموده‏ اند.
البته پوشش کامل با مانتو و روسری نیز می‏ تواند مورد استفاده قرار گیرد و گناه نیست، ولی حجاب برتر نیست، زیرا هر چند با مانتو وروسری پوشش صورت می‏گیرد، ولی باز حجم بدن مشخص است و با مقایسه با چادر، قطعاً چادر برتری دارد.
آنچه مهم است، مراقبت زن از خود و حجاب و عفت خویش به جهت ایجاد جامعه سالم است. آن چه که بهتر بتواند این هدف را تأمین کند، برتر است،در عین حال در صورت لزوم باید زن با حفظ عفت و حجاب، نقش اجتماعی خود را به خوبی ایفا کند.

پی نوشت‏ ها:
۱. احزاب (۳۳) آیه ۵۹.
۲. ر.ک: علامه طباطبایی، المیزان؛ شیخ طوسی، تفسیر تبیان.
۳. المصباح المنیر، ریشه جلب.
۴. راغب اصفهانی، مفردات، ریشه جلب.
۵. طبرسی، الاحتجاج، ج ۱، ص ۹۸.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات