لطفا درمورد اين سخن پيامبر(ص) که فرمودند: من از عربم ولي عرب ازمن نيست، توضيح دهيد

با جست‌وجویی که در منابع روایی و تاریخی انجام شد، عبارات فوق که در فضای مجازی به پیامبر اسلام(ص) نسبت داده می‌شود، در متون اولیه و قابل استناد مشاهده نشد. البته عبارت اول را در کتاب «تحفة الملوک» نوشته جعفر بن أبى إسحاق دارابى کشفى‏ (متوفای ۱۲۶۷ق)(۱) یافتیم که آن‌را از پیامبر(ص) بدون سند و منبعی نقل کرده است.(۲)
«تحفة الملوک» کتابى است به زبان فارسى در حکمت سیاسى. «دارابی کشفى» این کتاب را به درخواست شاهزاده محمدتقى میرزا در سال ۱۲۳۳ق تألیف کرده و ضمن قصیده‌اى که در پایان کتاب درج شده است، آن‌را به فتحعلی‌شاه قاجار تقدیم نموده است.(۳)
عبارت دوم «انا من العرب و لیث العرب منی» را در منابع در دسترس نیافتیم.
به هرحال ناگفته نماند؛ با توجه به این‌که قرآن، ملاک برتری و شرف را در تقوا و اعمال انسان‌ها بیان می‌کند و فضیلت‌های قومی و قبیله‌ای را رد می‌کند، روایاتی که یک نژاد را به صورت کلی تأیید و یا تکذیب می‌کند، مورد پذیرش نیست.

پی نوشتها:
۱. بغدادى، اسماعیل، إیضاح المکنون فی الذیل على کشف الظنون عن اسامى الکتب و الفنون، ج ۱، ص ۲۵۹، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول.
۲. دارابى کشفى، جعفر بن أبى اسحاق، تحفة الملوک، ج ‏۱، ص ۳۰۴، قم، بوستان کتاب،‏ چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
۳. ر. ک: آقابزرگ تهرانى، محمدمحسن، الذریعة إلى تصانیف الشیعة، ج ‏۳، ص ۴۷۱، بیروت، دار الأضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات