آیا این حرف از ابوبکر صحت دارد که گفته کاش به خانه فاطمه حمله نمی کردم؟

بنابر نقلهای متعدد ابوبکر می گوید که ایکاش ۳ کار را ترک می کردم و انجام نمیدادم:
 
۱- ایکاش به خانه فاطمه (سلام الله علیها ) کاری نداشتم و آن را نمی گشودم ، اگر چه با اعلان جنگ آن را بر من بسته بودند .
 
۲- ایکاش ( فجائه سلمی ) را می کشتم و یا آزادش می کردم ولی او را به آتش نمیسوزاندم
 
۳- و ایکاش در روز سقیفه ، کار را بر عهده یکی از آن دو مرد ، عمر بن خطاب و ابوعبیده جراح ، می گذاشتم تا او امیر میشد و من وزیر می شدم. 
 
 
منابع زیادی از اهل سنت ، گواه بر صادر شدن این جملات از ابی بکر می باشند.منابع زیر ( با اختلاف کمی در الفاظ ) بیانگر این ندامت از قول ابوبکر می باشند:
 
السقیفة وفدک - الجوهری - ص ۴۳ و ص۷۵/
شرح نهج البلاغة - ابن أبی الحدید - ج ۲ - ص ۴۶ -۴۷/
شرح نهج البلاغة - ابن أبی الحدید - ج ۶ - ص ۵۱/
شرح نهج البلاغة - ابن أبی الحدید - ج ۲۰ – ص۲۴/
تاریخ مدینة دمشق - ابن عساکر - ج ۳۰ - ص ۴۱۸ – ۴۱۹ – ۴۲۰ – ۴۲۱ – ۴۲۲ - ۴۲۳/
میزان الاعتدال - الذهبی - ج ۳ - ص ۱۰۸ – ۱۰۹/
لسان المیزان - ابن حجر - ج ۴ - ص ۱۸۸ – ۱۸۹/
العقد الفرید - ابن عبد ربه - ج ۴ - ص۲۵۰ یا ج۴ - ص ۹۰ ( چاپهای دیگر )/
الامامة والسیاسة - ابن قتیبة الدینوری ، تحقیق الزینی - ج ۱ - ص ۲۴ ،الامامة والسیاسة - ابن قتیبة الدینوری ، تحقیق الشیری - ج ۱ - ص ۳۶/
تاریخ الیعقوبی - الیعقوبی - ج ۲ - ص ۱۳۷/
تاریخ الإسلام - الذهبی - ج ۳ - ص ۱۱۷ - ۱۱۸/
المعجم الکبیر - الطبرانی - ج ۱ - ص ۶۲/
الأحادیث المختارة - ابی عبد الله الحنبلی - ج ۱ - ص ۸۷/( وی راجع به این روایت می گوید : و هذا حدیث حسن عن ابی بکر ... یعنی حدیث فوق از قول ابی بکر درست است . )/
کنز العمال - المتقی الهندی - ج ۵ - ص ۶۳۱ – ۶۳۳/
الاموال - ابو عبید - ج۱ - ص ۳۰۴/
مروج الذهب – المسعودی - ج۲ - ص ۳۰۱ – ۳۰۲
 

facenama

نظرات