اولین شهید دشت کربلاچه کسی بود؟

  روز عاشورا دشمن نابکار چند بار حمله دسته جمعى بر اصحاب امام حسین (ع) کرد. در هر بار طبق نقل مقتل نویسان گروه زیادى شهید شدند، چنان که گفته اند: در حمله اوّل چهل تن یا بیش از آن کشته شدند.(۱)

مورخان ، اسامى آن بزرگواران را این گونه ذکر مى نمایند: نُعَیْم بن عجلان ، عمران بن کعب بن حارث ، حنظلة بن عمرو الشیبانى و... (۲)

بنابراین اولین شهید کربلا مشخص نیست چه کسى بود.

 پی نوشت‌‌‌ها:
۱. محمد بن ابی طالب، می‌نویسد: در این حمله که اولین تیر را عمر سعد به سوی سپاه امام حسین(ع) رها کرد، آن گاه لشکریان وی، سپاه حضرت را با تیرهای خود مورد حمله قرار دادند، پنجاه تن از لشکریان امام به شهادت رسیدند؛ تسلیة المجالس و زینة‌المجالس، ج۲، ص ۲۷۸ .
۲. ابن شهر آشوب، مناقب ،‌ج۴، ص ۱۲۲ .

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات