آیا هر انسانی فرشته خوبی دارد که مواظب اوست؟ چطور میشود آن را مشاهده کرد؟

 مواظب

از جمله وظایف فرشتگان كه از آیات قرآن استفاه می‏شود این است كه به فرمان خدا انسان‏ها را حفظ كنند تا این كه مرگ انسان فرا رسد.
لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ؛[۱] برای انسان نگهبان هایی در پیش رو و پشت سر وجود دارد كه او را بر حسب امر خدا حفظ و نگهداری می‌‏كنند".
امیرالمؤمنین (ع) در این باره فرموده است: "هیچ انسانی نیست مگر این كه با او چندین فرشته نگهبان هستند كه او را نگاه می‏دارند و چون اجلش فرا رسد بین او و آن چه به او می‏رسد مانع نم‌ی‏شوند".[۲]
امام باقر(ع) فرمود: "دو فرشته انسان را در شب حفظ می‏كنند و در روز به طور متناوب به این وظیفه عمل می‏كنند".[۳]

و مواظب های دیگری نیز توسط فرشتگان انجام می شود که یکی از آنها حفاظت از اعمال نیک انسان است.
خداوند مراقبان بسیاری بر انسان گماشته است چنان كه می‏فرماید:
وَ إِنَّ عَلَیْكُمْ لحَافِظِینَ* كِرَامًا كَاتِبِینَ* یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ؛[۴] بر شما محافظان و نگهبانانی گمارده شده‌‏اند. آنان در پیشگاه حق محترم و مكرمند و پیوسته اعمال شما را می‏‌نویسند و از آن چه انجام می‏‌دهید با خبرند".

"ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقیبٌ عَتیدٌ؛[۵] (انسان) هیچ سخنى به زبان نمى‌‏آورد، مگر آنكه در كنارش (فرشته‏‌اى) نگهبان حاضر و آماده (ثبت) است.".
"إِنَّ رُسُلَنا یَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ؛[۶] همانا فرشتگان هرآن چه كه فریب كاری می‏كنید می‏‌نویسند.

از آیات و روایات استفاده می‏شود كه دو دسته از فرشتگان برای نوشتن اعمال انسان مهیا شده‌‏اند. یك دسته طرف راست ودسته دیگر در طف چپ، ملائكه دست راست ضبط امال خوب را به عهده دارند و فرشتگان طرف چپ نوشتن اعمال بد را عهده دارند.[۷]
و درباره بخش دوم این سوال باید گفت که: ملائكه و اجنه كه ابلیس هم از جنیان است، موجوداتی هستند كه ما توانایی درك حسی آنان را نداریم یعنی نمی توانیم آن ها را ببینیم اما اگر آن ها به خاطر خصوصیت وجودی خود و با اذن پروردگار متمثل شدند، انسان می تواند آن ها را در قالب متمثل شده ببیند.

[۱]. رعد (۱۳) آیه‏۱۱.
[۲]. علی رضا رجالی، فرشتگان، ص ۱۸۹، به نقل از توحید صدوق، ص ۳۶۸.
[۳]. همان، به نقل از ریاض السالكین، ج ۲، ص ۶۱.
[۴]. انفطار (۸۲) آیه ۱۰ - ۱۲.
[۵]. ق (۵۰) آیه ۱۸.
[۶]. یونس (۱۰) آیه ۲۱.
[۷]. علیرضا رجالی، فرشتگان، ص ۱۸۶، با تلخیص.

facenama

نظرات