آیا اهل سنت به ظهور منجی اعتقاد دارند؟

 اهل سنت

موارد اعتقاد به مهدویت در بین اهل سنت بسیار فراوان است که ما نمونه هایی از آن را نقل می کنیم:

۱- دكتر محمّد احمد اسماعیل مقدّم در كتاب المهدىّ وفقه أشراط الساعة درباره مهدویت می گوید:  ایمان به این امور از لوازم شهادت به رسالت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله است؛ تصدیق این امور از مستلزمات ایمان به روز قیامت است، زیرا از جمله علائم قیامت خروج مهدى علیه السلام است كه قبل از برپایى قیامت تحقق خواهد یافت و همان گونه كه اعتقاد به معاد و برپایى قیامت لازم هست، اعتقاد به علائم آن نیز واجب است.

۲- شیخ ناصرالدین البانى وهابى مى‌‏گوید: «عقیده به خروج مهدى علیه السلام عقیده‏‌اى است ثابت و متواتر كه از پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله رسیده و ایمان به آن واجب است، زیرا این عقیده از امور غیبى است كه ایمان به آن از صفات متقین در قرآن شمرده شده است ...».[۱]

۳- هم چنین عبدالمحسن بن حمد عباد استاد دانشگاه مدینه منوّره مى‏گوید: «تصدیق و اعتقاد به قضیه مهدویت در زمره ایمان به رسالت پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله است، زیرا از آثار ایمان به پیامبر صلى الله علیه و آله تصدیق او در امورى است كه به آن خبر داده و داخل در ایمان به غیبى است كه خداوند متعال مؤمنان را به جهت ایمان به آن مدح كرده است؛ آن جا كه مى‌‏فرماید الم* ذلِكَ الْكِتابُ لا رَیْبَ فِیهِ هُدىً لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ ... «بقره آیات ۱- ۳.»؛ الف، لام، میم، این است كتابى كه در حقانیت آن هیچ تردیدى نیست [و] مایه هدایت تقواپیشگان است. آنان كه به غیب ایمان دارند ...»[۲]

۴- حافظ ابن حجر عسقلانى‏ می گوید:  اخبار به حد تواتر دلالت دارد بر اینكه مهدى از این امت (اسلام) است و به راستى عیسى بن مریم از آسمان فرود مى‌‏آید و پشت سر او به نماز مى‌‏ایستد.»[۳]

۵- قاضى شوكانى‏ می گوید:  احادیث مهدى بدون شك و شبهه متواتر است، بلكه عنوان تواتر بر كمتر از این مقدار از این احادیث نیز صدق مى‌‏كند؛ آن هم با تمام اصطلاحاتى كه در علم اصول در رابطه با تواتر و خبر متواتر آمده است.»[۴]

۶- ابن حجر هیثمى‏ مى‏‌گوید:  احادیثى كه در آن اشاره به ظهور مهدى است بسیار زیاد و به حد تواتر است.»[۵]
۷- علامه مناوى‏ مى‌‏گوید: اخبار مهدى زیاد و مشهور است؛ به حدى كه جماعتى درباره این احادیث تألیفات مستقلى دارند.»[۶]

۸- تفتازانى‏ مى‌‏گوید: از جمله امورى كه ملحق به باب امامت مى‌‏شود خروج مهدى و نزول عیسى است، كه این دو از علائم قیامت است و در این باره خبرهاى صحیحى رسیده است.»[۷]

۹- قرمانى دمشقى‏ مى‌‏گوید:  علما بر این امر اتفاق كرده‌‏اند كه مهدى همان قیام كننده در آخرالزمان است و اخبار ظهور آن حضرت علیه السلام یكدیگر را تأیید مى‌‏كنند و روایات بر اشراق نورش دلالت دارند، و به زودى ظلمت و تاریكى شبها و روزها به روشنایى وجود او منوّر خواهد شد و تاریكى‏ها به رؤیت و دیدار او همانند بیرون آمدن صبح از ظلمت شب از میان خواهد رفت. عدل او در افق‏ها سیر خواهد كرد و پر نورتر از ماه منیر در مسیرش خواهد بود.»[۸]

۱۰- مباركفورى‏ مى‌‏گوید: بدان كه مشهور بین تمام مسلمانان در طول زمان‏ها این است كه به طور حتم در آخرالزمان شخصى از اهل‏بیت علیهم السلام ظهور خواهد كرد كه دین را تأیید كرده، عدل را میان جامعه ظاهر مى‌‏كند و مسلمانان به دنبال او مى‏روند و او بر ممالك اسلامى سلطه پیدا خواهد نمود. و او مهدى نامیده مى‌‏شود.»[۹]
۱۱- شبیه این عبارت نیز از شیخ منصور على ناصف رسیده است.[۱۰]

به همین مضمون در كلمات بزرگانى دیگر از علماى اهل سنت نیز مطالبى مى‌‏یابیم كه موارد ذیل از آن جمله است:

۱۲. برزنجى، الإشاعة لأشارط الساعة، ص ۸۷.
۱۳. ابن تیمیه حرانى، منهاج السنة النبویة، ج ۴، ص ۲۱۱.
۱۴. سید احمد زینى دحلان، الفتوحات الاسلامیه، ج ۲، ص ۳۲۲.
۱۵. أبوالأعلى مودودى، البیات، ص ۱۱۶.
۱۶. أبوطیب قنوجى، الاذاعة، ص ۵۳.
۱۷. دكتر عبدالعلیم عبدالعظیم بستوى، المهدى المنتظر فى الأحادیث‏ الصحیحة، ص ۳۶۰.
۱۸. شیخ عبدالمحسن بن حمد العباد، عقیدة أهل السنة و الأثر فى المهدى المنتظر.
۱۹. شیخ عبدالعزیز بن باز، مجله جامعة الاسلامیة.
[برگرفته از کتاب  شیعه شناسى و پاسخ به شبهات، على اصغر رضوانى‏، ج‏۲، ص: ۱۹۸ به بعد]

[۱]. مجله تمدن اسلامى، شماره ۲۲، ص ۶۴۳.
[۲]. مجله جامعه اسلامیه، شماره ۳.
[۳]. فتح البارى، ج ۵، ص ۳۶۲.
[۴]. ابراز الوهم المكنون، ص ۴، به نقل از رساله التوضیح شوكانى.
[۵]. صواعق المحرقه، ج ۲، ص ۲۱۱.
[۶]. فیض القدیر، ذیل حدیث ۹۲۴۵.
[۷]. شرح مقاصد، ج ۲، ص ۶۲.
[۸]. اخبار الدول و آثار الاول، ج ۱، ص ۴۶۳.
[۹]. تحفة الاحوذى بشرح جامع الترمذى، مباركفورى، شرح حدیث ۲۳۳۱.
[۱۰]. التاج الجامع للأصول، ج ۵، ص ۳۱۰.

facenama

نظرات