چرا ابوبکر یار غار پیامبر (ص) خوانده می شود؟

غار ثور

مشهور این است که در زمان هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه، ابوبکر همراه پیامبر(ص) بوده و زمانی که پیامبر(ص) در غار بوده اند، ابوبکر نیز همراه ایشان بوده است. البته تردیدهایی نیز در این مساله وجود دارد و بنابر شواهدی روشن می شود که ابوبکر بن ابی قحافه یار غار پیامبر(ص) نبوده است بلکه یار غار، ابی بکر یعنی عبدالله بن بکر بن اریقط بوده است. و تشابه اسمی یا مسائل دیگری مساله را متشابه کرده است. در ذیل به برخی از شواهد اشاره می کنیم:

۱-طبق بعضی نقل ها عبدالله بن بكر بن اریقط كه در راه مهاجرت راهنما و راه بلد آن حضرت بوده است در غار همراه پیامبر(ص) بوده اند.[۱]

۲- خود ابوبكر هیچ كجا این جریان را به زبان نیاورده و در هیچ كتابی از اهل سنت به این قضیه اعتراف نشده است.
در حالی که اگر چنین بود، ابوبکر حتما برای بیان فضیلت خود این قضیه را بیان می کرد. چنانچه ابوبكر در روز سقیفه به كمتر از آن اشاره كرد ولی به یار غار بودن هیچ اشاره ای نداشته است.[۲]

۳- بعضی از بزرگان علمای اهل سنت مانند عسقلانی كه جایگاهی عالی در بین علمای اهل سنت دارد، گفته است:« از تابعین كسانی بودند كه منكر ارتباط داشتن آیه غار با ابوبكر بودند، همانند مومن طاق[۳]

۴- عائشه با صراحت تمام می گوید:«هرگز آیه ای در حق ما نازل نشده است.[۴] در حالی که ابوبکر پدر عایشه است و درباره همراه پیامبر (ص) در غار آیه ای نازل شده است.

۵- معروف است كه ابوبكر در مدینه به استقبال پیامبر(صلی الله علیه و آله) آمد و این بدان معناست كه ابوبكر همراه آن حضرت نبوده است.

۶- قیافه شناسی كه با كفار در تعقیب پیامبر(صلی الله علیه و آله) بود فقط جای پای پیامبر( صلی الله علیه و آله) را دید و هیچ كجا ثبت نشده كه سخنی از ابوبكر به میان بیاورد[۵] و از یحیی بن معین تشكیك در آن فهمیده می شود.[۶]

۷- طبق روایت بخاری و دیگران، ابوبكر جزو اولین گروه از مهاجرین بوده و قبل از پیامبر(صلی الله علیه و آله) وارد مدینه شده و در نماز جماعت گروه اول از مهاجرین شركت می كرد.[۷]


[۱]. البدایة و النهایة،ج۳، ص۱۷۶.
[۲]. البدایة و النهایة،ج۶، ص ۲۰۵.
[۳]. لسان المیزان، ج۵، ص۱۱۵.
[۴]. صحیح بخاری، ج۶،ص۴۲ -- تاریخ ابن الاثیر،ج۳،ص۱۹۹-- البدایة و النهایة،ج۸،ص۹۶ -- الاغانی،ج۱۶،ص۹۰
[۵]. فتوح البلدان، ج۱، ص۶۴
[۶]. تهذیب الكمال،ج۲۹،ص۲۶
[۷]. صحیح بخاری، ج۱،ص۱۲۸ -- كتاب الاذان، ج۴،ص۲۴۰ -- كتاب الاحكام باب استقضاء الموالی واستعمالهم-- سنن البیهقی، ج۳، ص۸۹ -- فتح الباری،ج ۱۳،۱۷۹ -- و ج۷،ص۲۶۱ و ۳۰۷

کلمات کلیدی: 

facenama

دیدگاه‌ها

این سخن از سوی حضرت عایشه

این سخن از سوی حضرت عایشه ساختگی و از سوی شما شیعیان است چنانچه سوره ی نور درباره حضرت عایشه ام المومنین نازل شده. چرا میگویید سوره ای دربارهی ایشان نازل نشده؟

تصویر soalcity

ضمن عرض سلام

ضمن عرض سلام
طبق فرمایش شما که سخن عایشه را ساختگی دانسته اید، باید بگوییم که صحیح بخاری را شیعیان نوشته اند!! و البته ما نمی گوییم که درباره عایشه ای آیه ای نازل نشده است. مثلا آیات ابتدایی سوره تحریم درباره عایشه است.

شما اگه علمی حرف میزدید و

شما اگه علمی حرف میزدید و تدلیس و کپی پیست کورکورانه کارتان نبود میفهمیدید منظور عتیشه رض چی بوده اگه کل روایت را می آوردی
در مورد اینکه ابوبکر با پیامبر بوده این فوق تواتره ولی چون رافضی جماعت چشنم دیدن حقیقت را ندارد دست و پا میزند گویا جناب علامه طباطبایی هم کذاب تشریف داشتن که میگه یقینا ابوبکر بوده همراه پیامبر ص نه ؟؟؟؟؟؟؟

تصویر پاسخگوی تاریخی

اتفاقاً شما اگر اهل بحث علمی

اتفاقاً شما اگر اهل بحث علمی و منطقی بودید،بجای نشان دادن شخصیت واقعی خودتان و بی ادبانه و تهمت آمیز اظهار نظر کردنم،با ارائه سند و مدرک ثابت می کردید که جناب ابوبکر همراه رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بود. اینکه با بی ادبی و توهین اظهار نظر می کنید خود نشاندهنده عجز و ناتوانی شما از رد علمی و منطقی مطالب ما می باشد.

اگر حتی ابوبکر هم با پیامبر

اگر حتی ابوبکر هم با پیامبر بود ولی ابوبکر حالتی از ترس به او دست داد ولی همان شب امیرالمومنین علی بن ابی طالب بدون هیچ ترسی در بستر پیغمبر خوابید این نکته قابل توجه است

نظرات