اگر معجزه شق القمر رخ داده است، پس چرا هيچ يک از مردم ساير کشورها اين واقعه را نديده اند و اتفاق به اين مهمي راثبت نکرده اند؟

در پاسخ به شبهه چند نکته قابل توجه است:
۱.  طبق آنچه در روايات آمده ، معجزه ي شقّ القمر در اوائل شب رخ داده و مدّت آن حدود دو ساعت بوده است. لذا مردم آفريقا و اروپا و آمريکا نمي توانستند آن را ببينند ؛ چرا که در اين مناطق هنوز روز بوده است. پس بديهي است نبايد گزارشي تاريخي از آنها به ما رسيده باشد. در قسمتهاي شرقي آسيا نيز اوّلاً شب از نصفه گذشته بوده و بعيد بوده که در آن هنگام کسان قابل توجّهي بيدار بوده و توجّه به ماه داشته باشند. ثانياً در آن هنگام احتمال غروب ماه در افق آنها نيز وجود دارد.

۲. مطلب مهمّ ديگر اينکه ، بنا به شواهد روشن ، هر آنچه مردم يا حتّي دانشمندان ديده اند در کتب علمي ثبت نشده است ؛ لذا به صرف نقل نشدن يک واقعه ي نجومي در کتب تاريخ و نجوم نمي توان منکر وقوع آن بود.

۳. اکثر وقايع نجومي که در اعصار گذشته در کتب تاريخ علم يا کتب علمي ذکر شده اند خبر واحد هستند ؛ يعني ناقلان طبقه ي اوّل تنها يکي ، دو نفر بوده اند و ديگران بي واسطه يا با واسطه از آنها نقل کرده اند. لذا تنها عاملي که باعث مي شود ما به گفته هاي آنها اعتماد نماييم کم اهمّيّت بودن موضوع و حسن ظنّ ما به نويسنده است ؛ و الّا از نقل يکي ، دو نفر ، يقين استواري حاصل نمي شود. در حالي که خبر شقّ القمر را در طبقه ي اوّل که آن را با چشم خود مشاهده نموده و نقل کرده اند ، نه يکي ، دو نفر بلکه تعداد فراواني تشکيل مي دهند که دروغ بافي همه ي آنها از نظر عقل بعيد به نظر مي رسد.

 

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات