با وجود صلح حديبيه که قرار شد مسلمان و کفار ديگر باهم درگير نشوند مسلمانان چگونه توانستند مکه را فتح کنند؟

يکي از بندهاي صلح‌ حديبيه آن بود که هر کدام از دو طرف نبايد بر ضد طرف مقابل و نيز بر عليه يکي از هم‌پيمانان آنان، درگيري مسلحانه ايجاد کنند. با اين وجود، سران قريش، قبيله بنو بکر را مسلح نموده و آنان را تحريک کردند که شبانه به قبيله «خزاعه» - که هم‏پيمان مسلمانان بود – حمله‌ور شوند.

در اين يورش، تعدادي از افراد قريش نيز شرکت داشته و افرادي از هم‌پيمانان پيامبر(صلی الله علیه و آله) کشته، اسير و آواره شدند. اينگونه بود که اين بند از صلح حديبيه توسط مشرکان قريش نقض شد.(۱)
 طبق اصول حاکم بر چنين معاهداتي، طرف مقابل نيز مي‌تواند در مقابل نقض فاحش معاهده، واکنش نشان دهد و اقدام پيامبر(صلی الله علیه و آله) جهت فتح مکه در سال هشتم هجري، واکنشي به نقض پيمان صلح حديبيه از طرف مشرکان بود.

پي نوشت:
۱. الواقدي، محمد بن عمر، المغازى، تحقيق، مارسدن جونس، ج ۲، ص ۷۸۱، بيروت، مؤسسة الأعلمى، الطبعة الثالثة، ۱۴۰۹ق.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات