حضور مرکز ملی پاسخگویی در نمایشگاه کتاب تهران

حضور در نمایشگاه کتاب

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، طبق روال هر ساله، امسال نیز مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی در نمایشگاه بین المللی کتاب حضور دارد. مرکز در کنار این رخداد بزرگ فرهنگی کشور با حضور کارشناسان تمامی بخش های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، پاسخگوی سوالات دینی مراجعان به نمایشگاه کتاب تهران می باشد.
پاسخگویی روزانه ۱۰۰۰ سؤال در نمایشگاه کتاب توسط کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی انجام شد.

نشانی غرفه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره)، روبروی درب شماره ۱۹

موضوع: 

facenama