سردار سلیمانی، مالک اشتر علی زمان بود

سردار سلیمانی

امام علی (ع) هنگام فرستادن مالک اشتر به مصر:

من بنده‌ ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستاده ‌ام كه در ایام ترس چشم بر هم نمی‌نهد و از بیم مصائب، از دشمن نمی‌هراسد و بر تبهكاران از آتش سخت‌تر است

نامه ۳۸ نهج البلاغه

facenama

نظرات