صله رحم و دید و بازدید، سفارش اکید پیامبر اعظم (ص)

صله رحم و دید و بازدید

پیامبر اکرم (ص): «همه انسان‌ها را به صله‌رحم سفارش کرده است؛ هرچند که در این مسیر سختی‌های فراوانی ببیند و راهشان از یکدیگر بسیار دور باشد. همچنین صله‌رحم را بخشی از دین دانسته و فرموده‌اند که هرکس آن را بجا نیاورد دین او ناقص است».

کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی، مترجم صادق حسن‌زاده، قم، صلوات، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج ۳، ص ۳۳۷.
 

facenama

نظرات