محتكران و آدم كشان در جهنم هم درجه اند

احتکار

پیامبر اکرم (ص): محتكران و آدم كشان در جهنم هم درجه اند.

میزان الحکمه ج ۳ باب احتکار

دقت کنیم احتکار فقط از جانب تجار و فروشندگان انجام نمی شود و ممکن است کسانی که بیش از نیاز معمول خریداری می کنند هم شامل آن بشوند.

facenama

نظرات