چگونه در برابر مشکلات دلی آرام و قلبی مطمئن داشته باشیم؟

امام على عليه السلام : هركه اطمينان داشته باشد كه آنچه خدا برايش مقدّر كرده است به او مى رسد ، دلش آرام گيرد .

الإمامُ عليٌّ عليه السلام :مَن وَثِقَ بأنَّ ما قَدَّرَ اللّهُ لَهُ لَن يَفُوتَهُ اسْتَراحَ قَلبُهُ .

ميزان الحكمه جلد چهارم؛ محمّد محمّدی ری شهری؛ صفحه ۵۴۶
غرر الحكم : ۸۷۶۳

facenama

نظرات