تأمل در گفتار

تأمل در گفتار

وَ لا تُحَدِّثِ النّاسَ بِكُلِّ ما سَمِعْتَ بِهِ فَكَفى بِذلِكَ كِذْبا

هر چه را شنيدى (بدون بررسی ) براى مردم بازگو مكن، كه همين براى دروغگويى تو كافى است.

( نامه ۶۹ نهج البلاغه)

facenama

نظرات