شهادت امام حسین، حرارتی در قلوب مومنین

نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

همانا شهادت حسین، حرارتی در دلها ایجاد می کند که هرگز خاموش نخواهد شد.

facenama

نظرات