احکام

اگر روزه دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد، حکم روزه اش چیست؟

روزه شنا

شهر سوال ـ مطابق با فتوای چند تن از مراجع عظام تقلید...

اگرکسی قصد باطل کردن روزه را داشته باشد، روزه اش باطل است؟

شهر سوال ـ مطابق با فتاوای چند تن از مراجع عظام تقلید...

غذای لای دندان مانده باطل کننده روزه است؟

شهر سوال ـ مطابق با فتاوای چند تن از مراجع عظام تقلید:...

روزه گرفتن درایام بارداری و شیردهی واجب است؟

شهر سوال ـ حکم زن باردار:
الف) مادر باردار اگر خوف ضرر بر جنين را دارد و خوف وي هم داراي منشاء عقلايي باشد واجب است روزه را افطار كند...

تزریق آمپول و سرم درحال روزه اشکالی دارد؟

شهر سوال ـ امام، سبحانی، بهجت، زنجانی:
احتياط واجب آن است كه روزه دار از استعمال آمپولي كه بجاي غذا به كار مي رود خودداري كند، ولي...

چه نیازی به رؤیت هلال برای اثبات اول ماه است ؟

رؤیت هلال

شهر سوال ـ هر چند پیشرفت های علمی در بسیاری از احکام وضعیت بهتر و قابل قبول تری را در تشخیص و انجام تکالیف شرعی برای مکلفان به وجود می آورد ، اما در بسیاری از موارد هم پیشرفت ها تاثیری در نتیجه و عملکرد ندارد .

عقد موقت(صیغه) چگونه خوانده می شود؟ وچه شرایطی دارد؟

شهر سوال ـ پاسخ این مساله توضیحاتی دارد که به تفصیل طبق فتوای۱۶تن از مراجع عظام تقلید، خدمت شما عرض می گردد...

آیا نماز خواندن با چشم بسته صحیح است؟

شهر سوال ـ چیزهایی كه در نماز مكروه است عبارتند از...

علامت بلوغ چیست؟

شهر سوال ـ علامت بالغ شدن یکی از این سه چیزاست...

آیا ماشین لباسشویی پاک کننده است؟

لباسشویی

شهر سوال ـ پاسخ سوال شما طبق نظر بعضی از مراجع عظام تقلید خدمتتان ارائه می شود. و نظرات سایر مراجع به محض دستیابی خدمتتان ارائه خواهد شد...

صفحه‌ها