احکام

اگر روزه دار در ماه مبارک رمضان در بين روز از نيت روزه برگردد اما بلافاصله پشيمان شود و تا قبل از ظهر دوباره نيت كند آيا روزه اش صحيح است؟

نیت روزه

اگر نيت روزه را قطع كند چنانچه قبل از ظهر دوباره نيت روزه كند روزه اش صحيح است درغير اين صورت باطل مي شود.

اگر شخصي در سحر ماه رمضان بدون تحقيق از وقت چيزي خورده و بعد مشخص شود بعد از (داخل شدن وقت) سحري خورده، تكليف روزه اش چيست؟ و اگر آن روز را امساك نكند كفاره دارد؟

اگر حجت شرعي بر داخل شدن و قت اذان صبح هم نداشته، روزه اش باطل است بايدآن روز را امساك كند وبعد قضاي روزه را بگيرد.ولي اگر حجت شرعي بر داخل شدن و قت اذان صبح داشته است علاوه بر قضا بايد كفاره نيز بدهد.

اگر شخصي در ماه رمضان قبل از اذان صبح نيت روزه كند و بيهوش شود و در بين روز بهوش آيد، تكليف روزه اش چيست؟

نیت روزه

احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند و اگر روزه نگيرد بايد آن روز را قضا كند. (امام، خويي، تبريزي، فاضل، سيستاني، شبيري، نوري)

اگربه قصد بیرون آمدن منی کاری بکند، درصورتی که منی از او بیرون نیاید، آیا روزه اش صحیح است؟

شهر سوال ـ نظرات مراجع تقلید در این مساله متفاوت است که در ادامه ذکر می شود.

حکم روزه هایی را که به واسطه عذری غیر از بیماری خورده ام چیست؟

مسافرت در ماه رمضان

امام خامنه ای: قضاى روزه‏‌هاى ماه رمضان که بر اثر مسافرت فوت شده، واجب است. اگر قضاى روزه ماه رمضان را به علت استمرار عذرى که مانع روزه گرفتن است، تا ماه رمضان سال آينده به تأخير انداخته باشند، قضاى روزه‏‌هايى که از آنان فوت شده کافى است، و واجب نيست براى هر روزى يک مدّ طعام فديه بدهند، هرچند احتياط در جمع بين قضا و فديه است. ولى اگر تأخير در قضاى روزه به خاطر سهل‏‌انگارى و بدون عذر باشد، جمع بين قضا و فديه بر آنها واجب است.

منظور از نیت روزه چيست؟ و كيفيت نيت روزه ماه رمضان چگونه است؟

نیت روزه

روزه آن است كه انسان براي تذلّل و كرنش در پيشگاه خداوند عالم و انجام فرمان او با قصد قربت از اذان صبح تا مغرب از انجام كارهايي كه روزه را باطل مي‏كنند خودداري نمايد.

فلسفه روزه گرفتن چي هست؟

فلسفه روزه

شهر سوال ـ انسان علاوه بر جنبه مادي و جسمي، داراي جنبه معنوي و روحي هم هست و هر يک از آن ها در رسيدن به کمال مطلوب خود، برنامه هاي خاصي احتياج دارند . يکي از برنامه هايي که جنبه معنوي دارد، تقوا و پرهيزگاري است .

اگر روزه دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد، حکم روزه اش چیست؟

اگر روزه‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو ببرد، بنابر احتیاط واجب روزه‌اش باطل است و باید روزه‌ی آن روز را قضا کند. و فرقی نیست میان این که در هنگام فرو بردن سر در آب، بدن او نیز در آب باشد یا این که بدن او در بیرون باشد و فقط سر را در آب فرو ببرد.

حکم روزه بچه ای که درماه رمضان بالغ شده است چگونه است؟

طبق نظرهمه مراجع اگر قبل از اذان صبح بالغ شود، بايد نیت کند وروزه بگيرد. و طبق نظر آیات عظام امام، خامنه ای، سیستانی، فاضل، سبحانی، نوری، وحید، خوئی، تبریزی، زنجانی: اگربچه بعد از اذان صبح بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نيست.

با توجه به فصل امتحانات پایان سال و سختی درس ها آیا می توان امسال روزه نگرفت ؟

روزه دانشجویان

شهر سوال ـ روزه گرفتن از واجبات است و ترک عمدی آن حرام و گناه است و قضا و کفاره دارد.درس و امتحان و صرف ضعف داشتن مجوز ترک روزه نيست.

اگر شخصي قبل از ظهر بفهمد كه آن روز اول ماه رمضان است، تكليفش درباره روزه چيست؟

اگر تا آن زمان مبطل انجام نداده بايد نيت كند و روزه بگيرد و بنابر احتياط واجب بعد از ماه رمضان قضا نمايد.

آیا روزه ی کسی که قصد انجام یکی از مبطلات را داشته، صحیح است؟

احکام روزه

هر چند مرتکب آن نشود، صحت روزه او محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که روزه را تمام کند و بعدا آن را قضا نماید.

صفحه‌ها