خانواده

در مقابل رفتار کودکی که بدون اجازه وسایل دیگران را برمی دارد چه بايد كرد؟

بچه كوچك

شهر سوال ـ در این سن کودکان می دانند که نباید دزدی کنند، اما معمولا به این علت دست به دزدی می زنند که هیجان مربوط به این کار را تجربه کنند و یا گاهی اوقات چون دوستانشان مبادرت به دزدی می نمایند، آنها نیز به این کار تشویق می گردند.

انتخاب نام خوب براي فرزند

عكس كودك

شهر سوال ـ قالَ رَسول الله (ص) : اِنَّ اَوَّلَ مایَنحَلُ اَحَدُكَم وَلَدهُ الاسِمُ الحَسَن؛ پیامبر اكرم (ص) فرمودند : اولین بخشش و عنایت شما به فرزندانتان، انتخاب نام نیكو می باشد.

صفحه‌ها