حضرت علی

چرا به امام علي حيدر کرار ميگفتند و به چه معناست؟

کرار به معنای بسيار حمله برنده، هجوم برنده، لقب حضرت علي (ع) است و ایشان بدون ترس به صف دشمن حمله مي کرد. این از القاب اميرالمؤمنين على (ع) است، كه حضرت در جنگ، بر صف دشمنان بارها حمله مى نمود.

چرا حضرت علی(ع) نیز سیّد هستند؟

 سیّد

شهر سوال ـ برای یافتن پاسخ این سوال، باید بدانیم كه اصلاً سادات به چه كسی میرسند، با مشخص شدن این موضوع، دلیل سید بودن امام علی علیه السلام هم روشن می شود.

آیا حضرت زهرا (س) از ازدواج با حضرت علی ع ناراضی بود و گریه نمود؟

فارغ از مشکوک بودن نقل هایی که بدان استناد شده است، از متن آنها تجلیل و تعظیم حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) فهمیده می شود و نارضایتی از ازدواج با حضرت علی (ع) از آن برداشت نمی شود.

آیا حضرت علی (ع) خشن بوده اند؟

اگر کسی بخواهد منصفانه صرفا به مداراهای ایشان در مقابل دشمن بنگرد، این مساله برای او بسیار شفاف خواهد بود. ایشان در دوران حکومت خود، پس از آنکه بسیار سخت تصمیم بر جنگ می گیرند، در هنگام صف آرایی دو لشگر نیز آن قدر مدارا می کنند که بعضی ایشان را به ترس از جنگ متهم می کنند! در حالی که همه این مداراها برای جلوگیری از به کار بردن خشونت بوده است.