معاد شناسی

ديدگاه قرآن كريم درباره شفاعت چيست؟

شفاعت

شهر سوال ـ يات مربوط به شفاعت را مى توان به سه دسته تقسيم نمود:
۱. آياتى كه شفاعت را نفى مى نمايد؛ مانند: «و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً و لا يقبل منها شفاعه و لايؤخذ منها عدل و لاهم ينصرون

آیا رفتن بر سر قبر مردگان فایده ای دارد؟

نباید همه چیز را در مادیات منحصر کنیم. و تصور کنیم چون چیزی با چشمانمان نمی بینیم، پس وجود ندارد. و البته با توجه به این نکته، این مطلب نیز روشن می شود که برای آگاهی از عالم غیب و نوع اتفاقاتی که در آن می افتد، باید به ابزار مناسب با آن متوسل شویم که چیزی جز خبرهای غیبی از طریق انبیاء و اولیای الهی نیست.

منظور از عذاب قبر چیست؟

بین مفهوم قبر و مفهوم برزخ یکسانی وجود دارد و منظور از عذاب قبر، قبر مادی و عذاب معطوف به جسم مادی نیست. و این گونه نام گذاری به خاطر ارتباطات عالم ماده و معناست. کما اینکه سنگ دلی که یک صفت روحی و مربوط به امر غیر مادی است، با نام یک بخش مادی از بدن انسان عجین شده است.

آیا همین جسمی که درقبرمی گذراند، درقیامت برانگیخته میشود؟

معاد جسمانی

شهر سوال ـ آیات قرآن به روشنی گواهی می دهد که معاد انسان ها در رستاخیز تنها روحانی نبوده، بلکه این بازگشت روحانی و جسمانی است، همچنین جسمی که روح به آن تعلق خواهد گرفت همان جسم عنصری دنیوی است. آیات فراوانی براین مطلب دلالت دارد

برای کسانی که بهشتی در دنیا برای خود ساخته اند، چگونه می توان با وعده بهشت، آنها را جذب دین کرد؟

لذت های زودگذر دنیا، توام با ناملایمات و در افق افول و از بین رفتنشان، چگونه می تواند با نعمتی بی پایان، غیر تکراری، در شان انسان و ... مقایسه شود؟

چند وقتیه که به مرگ فکر می کنم که آیا دنیایی بعد از مرگ وجود داره یا نه؟

عالم پس از مرگ, مرگ, قیامت

شهر سوال ـ عقلای عالم همواره بر این باور بوده وهستند که مرگ نه تنها پیان زندگی انسان نیست، بلکه آغاز زندگی نوین برای بشر است؛ زیرا مرگ چیزی نیست جز مرحله ای برای عبور از حیاتی به حیاتی دیگر . عبور از حیات دنیوی به حیات برزخی و از آن به حیات اخروی و جاودانه. بنابراین مرگ مرحله ای از کمالات انسانی است و اگر نباشد، سیر کمالات انسانی در مرحله ای ناقص متوقف خواهد شد.

آیا هدیه کردن ثواب عمل نیک برای مردگان، فایده ای به حال آنها دارد؟

اگر میت حداقل های لازم را داشته باشد و کافر نبوده باشد، علاوه بر آنکه می تواند از تاثیرات جاری اعمال سابقش بهره مند شود، از ثواب کارهای نیکی که دیگران به او اهداء می کنند، نیز بهره مند می شود.

آیا گریه بر میت سبب عذاب اوست؟

این ادعا علاوه بر آنکه با آیات متعدد قرآنی در تعارض است، از سوی اهل سنت نیز رد شده و حدیث ادعایی در این باره را یک کج فهمی شمرده اند. علاوه بر آنکه چگونه یک انسان می تواند در مقابل مرگ عزیزانش بی تفاوت باشد، جز آنکه فطرت انسانی او نابود شده باشد.

چرا کسانی که مدت کوتاهی گناه کرده اند، باید در آخرت عذاب ابدی بکشند؟

شهر سوال ـ به وجود آمدن این پرسش به علت غفلت از یک اصل اساسی است و آن ، فرق میان مجازاتهاى قرار دادى و مجازاتهاى طبیعی (تکوینى) است که نتیجه ی طبیعى اعمال و یا زندگى کردن در کنار خود اعمال است.

آیا صحیح است که مطابق بیان شهید دستغیب هر شهید میلیون ها حوری دارد؟

آیا تاکنون پاهای هزار پا را شمرده اید؟ پس نکته اول این است که هفتاد در زبان عربی، عدد کثرت است. و این گونه محاسبه کردن و چرتکه انداختن، نشان دهنده عدم درک صحیح از مطلب ذکر شده است.

صفحه‌ها