زنا

گناه زنا بیشتر است یا خودارضایی ؟

استمنا یا زنا

شهر سوال ـ اگرچه استمنا از گناهان بزرگ است، ولی از روایات استفاده می شود که گناه رابطه جنسی با نامحرم، یعنی گناه زنا، بیش تر از استمنا است. در روایتی از امام صادق علیه السلام ، راوی سؤال می کند که آیا گناه استمنا بزرگ تر است یا گناه زنا؟ حضرت می فرماید: « زنا، گناه بزرگی است».

ازدواج با فحشا، چه فرقی با هم دارند؟ در ازدواج هم مثل فحشا، مرد نفقه می دهد و بهره جنسی می برد!

شهر سوال ـ با این توضیح روشن می شود که زشتی و شناعت فحشا، به دلیل وجود رابطه جنسی نیست. بلکه به دلیل بی ضابطه بودن این گونه رابطه است. که این بی ضابطگی در ازدواج وجود ندارد. علاوه بر اینکه می توان از این ضرب المثل معروف در تفهیم مطلب استفاده نمود که: هر گردی گردو نیست! در فاحشه گری، انسان ها، فقط نوعی میل جسمی و مادی را از خود بروز می دهند. اما در ازدواج، کانونی از روابط عاطفی و احساسی بر پا می شود. که در گرمای آن کودکان رشد کرده و به کسب کمالات می پردازند.

فرق زنا با صیغه موقت چیست؟ با یک لفظ چه چیز عوض می شود؟

ازدواج موقت

شهر سوال ـ غریزة جنسی یكی از نیرومند ترین غرائز انسانی است، تا آن جا كه پاره ای از روانكاوان آن را تنها غریزه اصیل انسان می دانند و تمام غرائز دیگر را به آن باز می گردانند. از سوی دیگر این یك قانون كلی است كه اگر به غرایز طبیعی انسان به صورت صحیحی پاسخ گفته نشود، برای اشباع آن متوجه طریق انحرافی خواهد شد، زیرا غرایز طبیعی را نمی توان از بین برد.