پیامبر شناسی

آیا شیطان می توانند در پیامبران نفوذ کند؟ اگر نمی تواند ترک اولی توسط پیامبران چه معنایی دارد؟

باید دقت کنیم که ترک اولای پیامبران در حدی است که اگر ما بدانجا برسیم، خود را در قله های عالی تقوا خواهیم دید. مثلا قرآن حضرت یونس را مذمت می کند که خوب صبر نکند و رفتن از میان قومش ترک اولی بود. این نکته زمانی برای ما خوب روشن می شود که بدانیم مطابق روایات، حضرت یونس حدود سی سال قومش را انذار کرد و تنها دو نفر به او ایمان آوردند. یعنی آنچه قرآن بی صبری می خواند، در منظر ما، صبری بسیار عظیم بوده است. پس ترک اولای پیامبران، با زشتی هایی که از ما سر می زند، فرسنگ ها فاصله دارد.

صلوات ما بر رسول خدا (ص) چه فایده ای دارد؟

حضرت محمد(ص)

ماجرای این کار نظیر آن است که مالک باغی به باغ خویش وارد شود و باغبان با دیدن مالک ، ظرفی از میوه های باغ پر کرده و آن را تقدیم مالک باغ کند. و این در حالی است که تمام میوه ها به خود مالک تعلق دارد.

چرا خدا برای زمان ما پیامبری نمی فرستد؟

شهر سوال ـ خدای متعال بشر را برای هدفی آفریده و برای وصول بشر به آن هدف، لازم است معلوماتی از طریق وحی الهی به بشر برسد. از این رو خدای متعال بعضی از بندگان خاص خویش که لیاقت دریافت وحی را دارند، به عنوان پیامبر به سوی بشر مبعوث کرده است.

چرا آنان که عصمت خدایی دریافت کرده اند، به رخ ما کشیده می شوند؟

انبیاء

شهر سوال ـ خدا به ما سرمایه های فراوانی داده، نظیر فطرت پاک، عقل و سایر ابزار ادراکی و ارسال انبیاء و ... اما ما در نهایت از این نعمت ها استفاده نکرده و به بیراهه رفته ایم. اما معصومان، علاوه بر اینکه به گرد گناه نگشته اند، مدارج بسیار عالی و شگفت آوری در بندگی کسب کرده اند. و از هر فرشته معصومی نیز بالاتر رفته و مقرب ترین بندگان در درگاه الهی شده اند.

بعد از عیسی و قبل از حضرت محمد(ص) چه کسی بر روی زمین حجت بود؟

زمین هیچ گاه از حجتهاى خدا خالى نمى ‏ماند، خواه آشكار و مشهور باشد یا بیمناك و مستور.

به شهادت قرآن پیامبر (ص) یک انسان معمولی است، چرا باید از امری به نام سنت پیروی کنیم؟

سنت

شهر سوال ـ اینکه پیامبر (ص) را صرفا یک بشر معمولی معرفی کنیم، مانند این است که از ترکیب "لا اله الا الله" فقط بخش اول را اخذ کنیم و بگوییم هیچ خدایی وجود ندارد و استثنای بعدی را نبینیم.

چرا ما باید بدون دیدن هیچ معجزه ای به خدا ایمان بیاوریم؟ چرا در زمان ما معجزه ای نیست؟

شهر سوال ـ واژه معجزه به معنایی که ما از آن می فهمیم، در قرآن وجود ندارد. و مصادیقی که برای معجزه می شناسیم، در قرآن "آیت" خوانده شده اند. به عنوان نمونه در داستان حضرت موسی (ع) قرآن معجزات را به عنوان "آیت" معرفی کرده است:

آیا پیامبران حتما باید از نسلی پاک باشند؟

 پیامبران

شهر سوال ـ مطابق ادله عقلی، رسول الهی باید دارای عصمت باشد چرا که خدای متعال، حکیم است و غرض از فرستادن رسول نباید نقض شود. در حالی که اگر عصمت وجود نداشته باشد، این غرض نقض می شود.

چرا هیچ پیامبر زن نداریم؟

شهر سوال ـ تفاوت جنسیت زن و مرد یک مساله غیر قابل انکار است و طبیعتا این تفاوت ها، از سوی هر حکیم و عاقلی مد نظر قرار گرفته و در جای خود موثر واقع می شود. و افراط هایی که به شکل تبعیض جنسیتی به وجود آمده، نباید ما را دچار تفریط ها بکند. بلکه باید با در نظر گرفتن حد اعتدال، موضعی عاقلانه اتخاذ کنیم.

قرآن تحریف نشده، اما درباره سنت پیامبر (ص) اختلاف زیاد است. آیا بهتر نیست غیر قرآن (سنت)را رها کنیم؟

قرآن

شهر سوال ـ آیا در هر جایی که اختلافی را مشاهده می کنیم، باید صورت مساله را پاک کنیم و با رد هر دو طرف اختلاف خیال خودمان را راحت کنیم؟ اگر چنین راهی درست باشد، باید دقت کنیم که قبل از پذیرفتن قرآن و اسلام نیز اختلافاتی وجود دارد. پس چرا اسلام را بپذیریم؟ و بعد از پذیرفتن قرآن نیز، اگر چه در الفاظ قرآن اختلافی وجود ندارد، اما در تفسیر و معنای قرآن اختلافاتی شاهد هستیم؛ آن اختلافات را چه می کنیم؟بنابراین اینکه در هر اختلافی صورت مساله را پاک کنیم، قطعا راه حل درست و صحیحی نیست. و به هیچ عنوان منطقی نمی باشد.

صفحه‌ها