فلسفه احکام

چرا در حکومت اسلامی باید از کافر جزیه دریافت کرد؟

جزیه یک نوع سرانه مالیاتی است که از بعضی از اهل کتاب (مثل مسیحیان و یهودیان) دریافت می شود. و در عوض آن، حکومت اسلامی، ضمن تامین امنیت این عده، آنها را از شرکت در جهاد معاف می دارد.

چرا با قمه زنی مخالفت می کنید؟

روزی عالمی در میان ازدحام جمعیت مریدان بود که مریدی سخت دست ایشان را گرفته بود و می کشید. کسی گفت رها کن، دست آقا شکست. گفت به جهنم که شکست می خواهم ببوسم!! ماجرای قمه زنی نیز همین گونه است. امام حسین (ع) جان مبارک خویش را فدا کرد تا اسلام حفظ شود و عده ای به بهانه امام حسین (ع)، اسلام را بدنام می کنند.

چرا پوشیدن لباس سیاه مکروه است؟

اين تركيب پسر عمّت عبّاس است، يا محمّد واى بر فرزندانت از فرزندان عبّاس (که رنگ مشکی از لوازم بنی العباس بود.)

فلسفه حجاب چیست؟

عقل و فطرت هر دو دلایل محکم و روشنی برای حجاب دارند! مشکل از فرهنگ برهنگی تمدن مهاجم است که مساله را برایمان از سادگی در آورده.

چرا باید بدون دلیل علمی احکام اسلام را بپذیریم؟

شهر سوال ـ جهل ما از عالم غیب، ما را ناگزیر از مراجعه به وحی نموده است! و حال باید توجه کنیم که شناخت هایمان برای تشخیص چرایی همه اعمال مکفی نیست.

چرا احکام الهی دشوار است؟ مثل روزه یک ماه در گرمای تابستان و ...

شهر سوال ـ دشواری با عدم توانایی انجام آن فرق می کند. و بهشت را به بها دهند نه به بهانه! تا گرمای شدیدی که آسفالت را از جا می کند، به وجود نیاید، خرما پخته نمی شود.

چرا در قوانین اسلام، مرد در مقابل کشتن فرزند خود قصاص نمی شود؟

شهر سوال ـ یکی از دلایل تشریع حکم قصاص، جلوگیری از قصد قتل است. یعنی کسی که قصد انجام عمل خلاف دارد، ممکن است با توجه به مجازات از قصد خود صرف نظر کند. این در حالی است که چنین کارکردی برای پدر معنا ندارد. و وجود عاطفه در او عاملی بسیار جدی تر در جلوگیری از قصد تحقق جرم است.

فلسفه اذان چیست؟

أذان

شهر سوال ـ ایشان فرموده اند: «همانا مأمور شدن مردم به گفتن أذان به علل و دلائل بسیارى است، از آن جمله اینكه:

چرابرخلاف فطرت زنانه به مردان اجازه تعددزوجات داده شده است؟

شهر سوال ـ ما باید بین احساس ها و خواسته های متعارض گرفتار شویم تا امتحان ما معنا داشته باشد. و اتفاقا مساله غیرت زن بر شوهر، یکی از امتحان های سخت الهی نسبت به زنان است. و از بین بردن چنین احساسی در زنان، پاک کردن صورت مساله است و نظیر همان مثالی است که فردی برای در امان ماندن از گناه، به کوه ها پناه برد تا هیچ زمینه ای از گناه برایش وجود نداشته باشد.

چرا صبر نمی کنیم که فرزندمان خود بالغ شود و در صورتی که مایل بود، ختنه را انجام دهد؟

شهر سوال ـ باید توجه کرد که رشد و بلوغ عقلی امری است که در ابتدای زندگی برای افراد وجود ندارد و به تدریج حاصل می شود. و هیچ عاقلی نمی تواند قبول کند که امور فرزند معطل رها شود تا هر امری را خود انتخاب کند.

صفحه‌ها